Kategori: Mevzuat

Seçimli Kooperatif Genel kurul toplantısı eski yönetimin avans için verdiği paranın mahsuplaşmadığını bitiremediği gerekçesi ile bitirene kadar veya mahkemeye verilene kadar ertelenmesi için önerge verilerek seçim ertelenir mi? Kanuna uygun mu?

Kooperatiflerin şirket ortağı olbilmesi için genel kurulda onaylanması gerekir. Buna uygun önerge ya da maddde paylaşır mısınız?

Şirket kurmadan, bir kooperatife ortak olarak koçluktan kazancım için fatura yerine geçen bir belge verebilir miyim?

Tarımsal amaçlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri yönetim kurulu üyelerinin temsil yetkilerini Ana sözleşmenin 70 ve 72 maddelerinde belirtilen aylık mutat toplantılarını birbiri ardına üç kez ( üç ay ) yapmamalarından yani yönetim kurulu karar defterinde mutat toplantı yaptıklarına dair hiçbir karar bulunmuyorsa ( mazeretsiz) yönetim kurulunun temsil yetkisi düşer mi ? İstifa etmiş sayılırlar mı?

Boşalan YK üyeliği ve başkanlık pozisyonuna yedek üye çağırmak zorunda mıdır? Yedek üye çağrılmadan Genel Kurula kadar bu şekilde devam edilebilir mi? (Mevcut YK 7 kişiden oluşmakta ve Toplam 310 ortaklı bir kooperatif)

Kooperatiflerde Yönetim Kurulunda yer alan bir kişi, yürütülen projede maaşlı çalışan olarak yer alabilir mi?

Kooperatif merkezleri sanal ofislerde kurulabilir mi? Buna kanuni bir sakınca var mıdır? Ya da bu durum kooperatifin vizyonuna göre değişebilir mi?

Kooperatif ortağının çıkma iradesini yönetim kuruluna değil de direkt Kooperatife ihtar yolu ile yöneltebilir mi? Kooperatife 30 yıl önce sermaye olarak konulan ayni malvarlığının çıkma durumunda hesaplanması nasıl yapılır?

Engelli vergi indirimden faydalanarak emekli oldum. Kooparatif üyesi veya yönetim kurulunda olmamda usule aykırılık doğar mı?

Bir çok ülkede faaliyet gösteren “üyelerine/ortaklarına piyasa koşullarına nazaran daha az maliyetle kredi veren ya da kullandıran kooperatifler mevcut. Ülkemizde bu tip alanda faaliyet gösteren (tarım kredi kooperatifi hariç) kooperatif günümüzde bulunmamaktadır. Bu alanda yani üyelerine/ortaklarına kısa ya da uzun vadeli kredi kullandırabilecek kooperatif kurmanın yasal olarak bir engeli bulunmakta mıdır? Engel bulunmuyorsa bu tip kooperatiflerin kuruluş aşamasında (BDDK, TCMB vb) ilgili kamu kurumlarından izin alması gerekli midir?