Kategori: Mevzuat

Muhtar Yönetim kurulu başkanı olabilir mi?

1163 sayılı Kanuna tabi tarımsal kalkınma kooperatifine üye olan bir çiftçi Kooperatife üyelik başlangıç tarihini sigortalı başlangıç tarihi olarak saydırabilir mi?

Yönetim kurulumuz 3 kişiden denetim kurulumuz 2 kişiden oluşuyor. Yönetim kurulundan 3 kişi istifa ederse denetim kurulundan da 1 kişi istifa ederse, hangi yol izlenir? Noterden istifa dilekçesi almak gerekir mi?

Kooperatif ortaklarının, aynı kooperatifte işçi olarak çalışabileceklerini biliyoruz. Sorum şu; aynı zamanda kooperatif ortağı olan işçilerin, sendikalı olmaları ile ilgili bir engel var mıdır? Ortak olmaları sebebiyle, işveren konumunda oldukları düşünülebilir mi?

Belediyeler kooperatiflere bağış/hibe yapabilir mi?

1. Yönetim kurulu üyeleri 2 yıl için seçildiler fakat aralarında ortaya çıkan çekişmeler nedeniyle geçinemiyorlar ve karar alamıyorlar. Kooperatif olumsuz etkileniyor. Yönetim kurulunu komple veya 1-2 kişiyi değiştirebilir miyiz? Nasıl? 2. Yönetim kurulu üyeleri aralarında karar alamıyorlar. Biri alınacak kararı yazmış, diğerleri imzalamadığı ve şerh koymayıp sadece sözle olumsuz cevap veriyorlarsa ne yapılmalıdır? Yazan ve imzalayan kişi diğerlerinin hiçbir yazmadan imzalamak istemediler diye yazıp karar defterine yapıştırması uygun mu? 3. Diğer iki üye kendi aralarında karar alıp Başkanın görevini değiştirebilirler mi? Böyle olursa ne yapılabilir?

Bir çok ülkede faaliyet gösteren “üyelerine/ortaklarına piyasa koşullarına nazaran daha az maliyetle kredi veren ya da kullandıran kooperatifler mevcut. Ülkemizde bu tip alanda faaliyet gösteren (tarım kredi kooperatifi hariç) kooperatif günümüzde bulunmamaktadır. Bu alanda yani üyelerine/ortaklarına kısa ya da uzun vadeli kredi kullandırabilecek kooperatif kurmanın yasal olarak bir engeli bulunmakta mıdır? Engel bulunmuyorsa bu tip kooperatiflerin kuruluş aşamasında (BDDK, TCMB vb) ilgili kamu kurumlarından izin alması gerekli midir?

Mevcut koparatifi kapatma maliyeti ne kadar?

Birlikte üretim adaletli paylaşım ilkeleri doğrultusunda kooperatif bünyesinde yer alan aktörlerin (üyeler) üretime katkısı oranında paylaşımdan yararlandığı belirtilmektedir. Somut olarak (matematik) bunun nasıl sağlandığını, yabancı literatürde “free riding” olarak ifade edilen ve katkısı farklı olmakla birlikte hasıladan haksız pay alınmasını ifade eden hususa nasıl çözüm getirilmektedir?

Kurulurken, kooperatif merkezi için mekan belirtilmesi gerekir mi? Eğer gerekliyse konut içinde bir odayı kooperatif için ayırmak ve adres göstermek mümkün müdür?