Kategori: Mevzuat

Kooperatiflerde Yönetim Kurulunda yer alan bir kişi, yürütülen projede maaşlı çalışan olarak yer alabilir mi?

Kooperatif merkezleri sanal ofislerde kurulabilir mi? Buna kanuni bir sakınca var mıdır? Ya da bu durum kooperatifin vizyonuna göre değişebilir mi?

Kooperatif ortağının çıkma iradesini yönetim kuruluna değil de direkt Kooperatife ihtar yolu ile yöneltebilir mi? Kooperatife 30 yıl önce sermaye olarak konulan ayni malvarlığının çıkma durumunda hesaplanması nasıl yapılır?

Engelli vergi indirimden faydalanarak emekli oldum. Kooparatif üyesi veya yönetim kurulunda olmamda usule aykırılık doğar mı?

Muhtar Yönetim kurulu başkanı olabilir mi?

1163 sayılı Kanuna tabi tarımsal kalkınma kooperatifine üye olan bir çiftçi Kooperatife üyelik başlangıç tarihini sigortalı başlangıç tarihi olarak saydırabilir mi?

Bir çok ülkede faaliyet gösteren “üyelerine/ortaklarına piyasa koşullarına nazaran daha az maliyetle kredi veren ya da kullandıran kooperatifler mevcut. Ülkemizde bu tip alanda faaliyet gösteren (tarım kredi kooperatifi hariç) kooperatif günümüzde bulunmamaktadır. Bu alanda yani üyelerine/ortaklarına kısa ya da uzun vadeli kredi kullandırabilecek kooperatif kurmanın yasal olarak bir engeli bulunmakta mıdır? Engel bulunmuyorsa bu tip kooperatiflerin kuruluş aşamasında (BDDK, TCMB vb) ilgili kamu kurumlarından izin alması gerekli midir?

Mevcut koparatifi kapatma maliyeti ne kadar?

Birlikte üretim adaletli paylaşım ilkeleri doğrultusunda kooperatif bünyesinde yer alan aktörlerin (üyeler) üretime katkısı oranında paylaşımdan yararlandığı belirtilmektedir. Somut olarak (matematik) bunun nasıl sağlandığını, yabancı literatürde “free riding” olarak ifade edilen ve katkısı farklı olmakla birlikte hasıladan haksız pay alınmasını ifade eden hususa nasıl çözüm getirilmektedir?

Kurulurken, kooperatif merkezi için mekan belirtilmesi gerekir mi? Eğer gerekliyse konut içinde bir odayı kooperatif için ayırmak ve adres göstermek mümkün müdür?