Son Güncelleme Tarihi : Mayıs 13, 2022
Tahmini okuma süresi : 1 Dakika

Engelli vergi indirimden faydalanarak emekli oldum. Kooparatif üyesi veya yönetim kurulunda olmamda usule aykırılık doğar mı?


Emeklilik, kişinin çalışma süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş göstergelerine bağlı kazandığı bir haklar dizinidir. Emeklilikten doğan hakların (yaşlılık aylığı, malulluk aylığı vb.) tekrar çalışma halinde kısıtlanması 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve bu Kanunun 2008’den önce sistemde bulunan kişiler için yürürlükte tuttuğu önceki kanun maddeleri tarafından düzenlenir. Emeklilikten sonra tekrar çalışma koşulları (SGDP) emeklilik tipleri için farklı uygulamalar getirmektedir. Bu uygulamalara SGK’nın ilgili websayfasından ulaşılabilir: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/emekli/emeklilikten_sonra

Kooperatif ortaklığı 5510 sayılı kanunun 4/a, 4/b veya 4/c maddelerinden hiçbirine girmemektedir. Bir kooperatif ortağı, ortaklık ilişkisinden dolayı otomatikman SGK bünyesinde sigortalı sayılmaz, kendisine veya kooperatife otomatikman herhangi bir prim tahakkuk etmez. Aynı şekilde, bir kooperaifin Yönetim veya Denetim Kurulu üyesi olmak otomatikman SGK bünyesinde sigortalı sayılma durumu doğurmaz. Dolayısıyla SGK tarafından kendisine yaşlılık veya malulluk aylığı bağlanmış kişiler için kooperatifte ortaklık veya Yönetim/Denetim Kurulu üyeliği “emeklilikten sonra tekrar çalışma” anlamına gelmez. Ancak ve ancak bir kooperatif ortağı kooperatif tarafından iş akdine bağlı istihdam edilirse (SGK 4/a) veya kişi kendisini kendi hesabına çalışan kişi olarak SGK’ya beyan ederse (SGK 4/b), bu durum “emeklilikten sonra tekrar çalışma” anlamına gelir ve 5510 sayılı kanun hükümleri uygulanır. Bu hükümler emeklilik haklarının türüne ve hakkın kazanıldığı yıla göre haklardan kesinti yapılmasına sebebiyet verebilir. Sonuç olarak kişi kooperatif tarafından iş akdine bağlı istihdam edilmediği (SGK 4/a), kendisini kendi hesabına çalışan kişi olarak SGK’ya beyan etmediği sürece, emeklilik haklarında azalma veya mahrumiyet söz konusu olmaz.

 

Kaynaklar :

 

Paylaş :

TwitterLinkedInFacebookWhatsAppEmail
emekliengelli
Bu makale size yardımcı oldu mu ?
Hayır 0
Görüntülenme Sayısı : 26
Önceki: Kooperatif ortağının çıkma iradesini yönetim kuruluna değil de direkt Kooperatife ihtar yolu ile yöneltebilir mi? Kooperatife 30 yıl önce sermaye olarak konulan ayni malvarlığının çıkma durumunda hesaplanması nasıl yapılır?
Sonraki: Bir çok ülkede faaliyet gösteren “üyelerine/ortaklarına piyasa koşullarına nazaran daha az maliyetle kredi veren ya da kullandıran kooperatifler mevcut. Ülkemizde bu tip alanda faaliyet gösteren (tarım kredi kooperatifi hariç) kooperatif günümüzde bulunmamaktadır. Bu alanda yani üyelerine/ortaklarına kısa ya da uzun vadeli kredi kullandırabilecek kooperatif kurmanın yasal olarak bir engeli bulunmakta mıdır? Engel bulunmuyorsa bu tip kooperatiflerin kuruluş aşamasında (BDDK, TCMB vb) ilgili kamu kurumlarından izin alması gerekli midir?