Son Güncelleme Tarihi : Mayıs 13, 2022
Tahmini okuma süresi : 1 Dakika

Tarımsal amaçlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri yönetim kurulu üyelerinin temsil yetkilerini Ana sözleşmenin 70 ve 72 maddelerinde belirtilen aylık mutat toplantılarını birbiri ardına üç kez ( üç ay ) yapmamalarından yani yönetim kurulu karar defterinde mutat toplantı yaptıklarına dair hiçbir karar bulunmuyorsa ( mazeretsiz) yönetim kurulunun temsil yetkisi düşer mi ? İstifa etmiş sayılırlar mı?


Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri tip anasözleşmesi 70. ve 72. maddeleri şunları içerir:
Madde 70- Yönetim kurulu üyeleri, seçilmelerini müteakip yapacakları ilk toplantıda gizli oyla görev bölümü yaparak başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üyeyi tespit eder. Aynı toplantıda, yönetim kurulunun yapacağı mutat toplantı tarihlerini ve yerini belirler. Bu toplantıda ayrıca, lüzumu halinde yapılması zorunlu olan mutat dışı toplantılara çağrının nasıl ve kimler tarafından yapılacağına dair karar alınır (…).
Madde 72- Yönetim kurulu toplantılarında üyeler, vekalet veya temsil yoluyla oy veremezler. Yönetim kurulu ayda en az bir defa toplanır. Birbiri ardına üç defa mazeretsiz olarak mutat toplantıya gelmeyen üye istifa etmiş sayılır.
Ana Sözleşme Madde 70’e göre Yönetim Kurulu (YK) üyeleri ilk toplantılarında mutat toplantıların tarihini, sıklığını ve yerini belirler. Madde 72’ye göre YK toplantı sıklığı ayda en az bir defadır. Aynı madde, herhangi bir veya birden çok YK üyesinin, art arda üç defa mazeretsiz mutat toplantıya katılamaması halinde, üyenin istifa etmiş sayılacağını belirtir. Ancak madde, toplantının külliyen yapılamaması halini düzenlememiştir. Bir YK üyesinin toplantıya katılmaması ile toplantının düzenlenmemesi iki farklı durumdur. Ana Sözleşme veya 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, YK üyelerinin toplantı yapmamalarının yaptırımını düzenlememiştir. Mevcut mevzuata göre, üç ay üst üste mutat toplantısını düzenlememiş Yönetim Kurulu üyelerinin istifa etmiş sayılmaları (veya temsil yetkilerinin düşmüş sayılması) mümkün mütalaa edilmemektedir. Bununla beraber, ortakların Yönetim Kurulu toplantıları da dahil olmak üzere idari iş ve işlemler hakkında Yönetim Kurulu’ndan bilgi edinme hakkı vardır (Kooperatifler Kanunu Md. 24). İlaveten, Yönetim Kurulu’nun toplanmaması halini, Denetim Kurulu re’sen veya ortakların talebi üzerine soruşturabilir. Zira Denetim Kurulu üyeleri de oy kullanmamak kaydıyla YK toplantılarına katılırlar (Kooperatifler Kanunu Md. 67).

 

Kaynaklar :

 

Paylaş :

TwitterLinkedInFacebookWhatsAppEmail
temsilyetkisi
Bu makale size yardımcı oldu mu ?
Hayır 0
Görüntülenme Sayısı : 162
Önceki: Şirket kurmadan, bir kooperatife ortak olarak koçluktan kazancım için fatura yerine geçen bir belge verebilir miyim?
Sonraki: Boşalan YK üyeliği ve başkanlık pozisyonuna yedek üye çağırmak zorunda mıdır? Yedek üye çağrılmadan Genel Kurula kadar bu şekilde devam edilebilir mi? (Mevcut YK 7 kişiden oluşmakta ve Toplam 310 ortaklı bir kooperatif)