Son Güncelleme Tarihi : Mayıs 13, 2022
Tahmini okuma süresi : 1 Dakika

Seçimli Kooperatif Genel kurul toplantısı eski yönetimin avans için verdiği paranın mahsuplaşmadığını bitiremediği gerekçesi ile bitirene kadar veya mahkemeye verilene kadar ertelenmesi için önerge verilerek seçim ertelenir mi? Kanuna uygun mu?


Sorulan soru aşağıda ifade edilen şekilde anlaşılmıştır:
Seçimli Kooperatif Genel kurul toplantısı, eski yönetimin kooperatife avans verdiği paranın mahsuplaşmasını bitiremediği gerekçesi ile, mahsuplaşma işlemi bitene kadar veya mahkemeye verilene kadar ertelenebilir mi, bu amaçla önerge verilerek seçim ertelenebilir mi? Bu işlem kanuna uygun mu?
İlgili kooperatifin, gündeminde Yönetim Kurulu (YK) seçiminin de olduğu bir Genel Kurul toplantısının planlandığı, bu toplantıda mevcut YK’nın kooperatif ile karşılıklı borçlarının hesaplaşmasının YK’nın görev süresi içinde tamamlanmaması gerekçe gösterilerek YK seçiminin ertelenmesinin mümkün olup olmadığının sorulduğu anlaşılmaktadır.

Kooperatiflerde de anonim şirketlerde olduğu gibi gündeme bağlılık ilkesi geçerlidir (İnan, 1998). Genel Kurul toplantısı esnasında gündemin değiştirilmesinin usulü ve sınırları Kooperatifler Kanunu Md. 46’da düzenlenmiştir. Buna göre,
“Kooperatife kayıtlı ortakların en az 1/10’unun gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları halinde, hesap tetkik komisyonunun seçilmesi, bilanço incelemesinin ve ibranın geriye bırakılması, çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması, genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması ve kanun, anasözleşme ve iyiniyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali, yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü ile gündeme alınır.”
Gündeme bağlılık ilkesi, genel kurul gündeminde gündem başlıklarından herhangi birinin (örneğin YK seçiminin) görüşülmemesine yönelik talepleri geçersiz kılar. Kooperatif ortağının, görev süresi dolan YK üyelerinin ibrasında olumlu veya olumsuz oy kullanma; yeni YK seçimi görüşülürken oy kullanma, oy kullanmama ve/ya şerh düşme hakları saklıdır.”

 

Kaynaklar :

 

Paylaş :

TwitterLinkedInFacebookWhatsAppEmail
genelkurulmahsupsecim
Bu makale size yardımcı oldu mu ?
Hayır 0
Görüntülenme Sayısı : 100
Önceki: Menemen’de, 5 köyü kapsayan fakat 6 yıldır atıl durumda olan tarımsal kalkınma kooperatifimizi devretmek istiyoruz. Sadece Menemen ilçesi içinde bir grup kişiye mi devir yapılabiliyor? (Devirden kasıt yönetim ve kapsam alanı değişikliği)
Sonraki: Kooperatiflerin şirket ortağı olbilmesi için genel kurulda onaylanması gerekir. Buna uygun önerge ya da maddde paylaşır mısınız?