Son Güncelleme Tarihi : Nisan 3, 2021
Tahmini okuma süresi : 1 Dakika

Bir çok ülkede faaliyet gösteren “üyelerine/ortaklarına piyasa koşullarına nazaran daha az maliyetle kredi veren ya da kullandıran kooperatifler mevcut. Ülkemizde bu tip alanda faaliyet gösteren (tarım kredi kooperatifi hariç) kooperatif günümüzde bulunmamaktadır. Bu alanda yani üyelerine/ortaklarına kısa ya da uzun vadeli kredi kullandırabilecek kooperatif kurmanın yasal olarak bir engeli bulunmakta mıdır? Engel bulunmuyorsa bu tip kooperatiflerin kuruluş aşamasında (BDDK, TCMB vb) ilgili kamu kurumlarından izin alması gerekli midir?


Ortaklarına kredi ve/veya oluşturulan bir ortak sandıktan vadeli borç verebilecek 3 tip kooperatif bulunmaktadır. Bu 3 tip kooperatif Ticaret Bakanlığının sorumluluk alanına girer ve farklı-özgün yollarla ortaklarına kredi mahiyetinde kaynak aktarımı yapabilirler.
1. Hizmet ve Dayanışma Kooperatifi: (Bu tip kooperatif yalnızca faizsiz kredi verebilir. Md. 78-79’a bilhassa bakınız.)
2. Karşılıklı Sigorta Kooperatifi: (Benzer maddi risk grubuna giren bireyler için yeğlenebilir)
3. Kredi ve Kefalet Kooperatifi: Esnaf ve sanatkarlar için tasarlanmış olan bu tip kooperatifin tek büyük handikapı ortaklık şartlarında Esnaf ve Sanatkar olarak tescil edilmiş olma zorunluluğudur. Bu koşul çıkarıldığı takdirde ana sözleşme diğer meslek mensupları veya benzer çıkarlar dolayında tanımlanmış topluluklar için kullanılabilir. Bunun için ortaklık şartının revize edilmiş olduğu bir ana sözleşme Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne sunulabilir ve mütalaa talep edilebilir. Kredi ve kefalet kooperatifleri Bankacılık Kanununa tâbi olmadıklarından BDDK’dan onay alma veya tescil edilme zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

Kaynaklar :

1. Hizmet ve Dayanışma Kooperatifi
http://koop.gtb.gov.tr/data/58d3b1831a79f5fe04e519ec/24-H%C4%B0ZMET%20VE%20DAYANI%C5%9EMA%20KOOP.pdf
(Bu tip kooperatif yalnızca faizsiz kredi verebilir. Md. 78-79’a bilhassa bakınız.)
2. Karşılıklı Sigorta Kooperatifi
https://ticaret.gov.tr/data/5d41a0a913b87639ac9e0138/c66098b32e7372a1155df99a061f7bd3.pdf (Benzer maddi risk grubuna giren bireyler için yeğlenebilir)
3. Kredi ve Kefalet Kooperatifi
http://koop.gtb.gov.tr/data/54917524f293703cbcde0b46/22-ESNAF%20VE%20SANATKARLAR%20KRED%C4%B0%20VE%20KEFALET%20KOOPERAT%C4%B0F%C4%B0%20ANAS%C3%96ZLE%C5%9EMES%C4%B0.pdf

 

Paylaş :

TwitterLinkedInFacebookWhatsAppEmail
borçortaksandık
Bu makale size yardımcı oldu mu ?
Hayır 0
Görüntülenme Sayısı : 133
Önceki: Mevcut koparatifi kapatma maliyeti ne kadar?
Sonraki: Birlikte üretim adaletli paylaşım ilkeleri doğrultusunda kooperatif bünyesinde yer alan aktörlerin (üyeler) üretime katkısı oranında paylaşımdan yararlandığı belirtilmektedir. Somut olarak (matematik) bunun nasıl sağlandığını, yabancı literatürde “free riding” olarak ifade edilen ve katkısı farklı olmakla birlikte hasıladan haksız pay alınmasını ifade eden hususa nasıl çözüm getirilmektedir?