Kategori: Mevzuat

Belediyeler kooperatiflere bağış/hibe yapabilir mi?

1. Yönetim kurulu üyeleri 2 yıl için seçildiler fakat aralarında ortaya çıkan çekişmeler nedeniyle geçinemiyorlar ve karar alamıyorlar. Kooperatif olumsuz etkileniyor. Yönetim kurulunu komple veya 1-2 kişiyi değiştirebilir miyiz? Nasıl? 2. Yönetim kurulu üyeleri aralarında karar alamıyorlar. Biri alınacak kararı yazmış, diğerleri imzalamadığı ve şerh koymayıp sadece sözle olumsuz cevap veriyorlarsa ne yapılmalıdır? Yazan ve imzalayan kişi diğerlerinin hiçbir yazmadan imzalamak istemediler diye yazıp karar defterine yapıştırması uygun mu? 3. Diğer iki üye kendi aralarında karar alıp Başkanın görevini değiştirebilirler mi? Böyle olursa ne yapılabilir?

Menemen’de, 5 köyü kapsayan fakat 6 yıldır atıl durumda olan tarımsal kalkınma kooperatifimizi devretmek istiyoruz. Sadece Menemen ilçesi içinde bir grup kişiye mi devir yapılabiliyor? (Devirden kasıt yönetim ve kapsam alanı değişikliği)

Seçimli Kooperatif Genel kurul toplantısı eski yönetimin avans için verdiği paranın mahsuplaşmadığını bitiremediği gerekçesi ile bitirene kadar veya mahkemeye verilene kadar ertelenmesi için önerge verilerek seçim ertelenir mi? Kanuna uygun mu?

Kooperatiflerin şirket ortağı olbilmesi için genel kurulda onaylanması gerekir. Buna uygun önerge ya da maddde paylaşır mısınız?

Şirket kurmadan, bir kooperatife ortak olarak koçluktan kazancım için fatura yerine geçen bir belge verebilir miyim?

Tarımsal amaçlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri yönetim kurulu üyelerinin temsil yetkilerini Ana sözleşmenin 70 ve 72 maddelerinde belirtilen aylık mutat toplantılarını birbiri ardına üç kez ( üç ay ) yapmamalarından yani yönetim kurulu karar defterinde mutat toplantı yaptıklarına dair hiçbir karar bulunmuyorsa ( mazeretsiz) yönetim kurulunun temsil yetkisi düşer mi ? İstifa etmiş sayılırlar mı?

Boşalan YK üyeliği ve başkanlık pozisyonuna yedek üye çağırmak zorunda mıdır? Yedek üye çağrılmadan Genel Kurula kadar bu şekilde devam edilebilir mi? (Mevcut YK 7 kişiden oluşmakta ve Toplam 310 ortaklı bir kooperatif)

Kooperatiflerde Yönetim Kurulunda yer alan bir kişi, yürütülen projede maaşlı çalışan olarak yer alabilir mi?

Kooperatif merkezleri sanal ofislerde kurulabilir mi? Buna kanuni bir sakınca var mıdır? Ya da bu durum kooperatifin vizyonuna göre değişebilir mi?