Kategori: Mevzuat

Bir çok ülkede faaliyet gösteren “üyelerine/ortaklarına piyasa koşullarına nazaran daha az maliyetle kredi veren ya da kullandıran kooperatifler mevcut. Ülkemizde bu tip alanda faaliyet gösteren (tarım kredi kooperatifi hariç) kooperatif günümüzde bulunmamaktadır. Bu alanda yani üyelerine/ortaklarına kısa ya da uzun vadeli kredi kullandırabilecek kooperatif kurmanın yasal olarak bir engeli bulunmakta mıdır? Engel bulunmuyorsa bu tip kooperatiflerin kuruluş aşamasında (BDDK, TCMB vb) ilgili kamu kurumlarından izin alması gerekli midir?

Mevcut koparatifi kapatma maliyeti ne kadar?

Birlikte üretim adaletli paylaşım ilkeleri doğrultusunda kooperatif bünyesinde yer alan aktörlerin (üyeler) üretime katkısı oranında paylaşımdan yararlandığı belirtilmektedir. Somut olarak (matematik) bunun nasıl sağlandığını, yabancı literatürde “free riding” olarak ifade edilen ve katkısı farklı olmakla birlikte hasıladan haksız pay alınmasını ifade eden hususa nasıl çözüm getirilmektedir?

Kurulurken, kooperatif merkezi için mekan belirtilmesi gerekir mi? Eğer gerekliyse konut içinde bir odayı kooperatif için ayırmak ve adres göstermek mümkün müdür?

Risturn istisnası nedir?

Belediyeler için kooperatiflere yüksek pay oranı ile ortak olunması hali için yüzdelik bir oran var mı? Tüzükte belirtilen paylar doğrultusunda mı ortak olunuyor? Kurucu ortak olunması halinde imtiyazlı pay gibi bir durum söz konusu olur mu?

Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ihtiyaç sahibi kişiye karar alarak bağış yapabilir mi?

Murahhas üye (üyeliği gerçekleşmiş) kooperatif çalışanı olabilir mi?

Kooperatif devredilebilir mi?

Kooperatifler reklam verebilir mi?