Kategori: Mevzuat

Kooperatiflerde 2023 yılında başlayan “intibak” süreci ne anlama gelir?

Devam eden (henüz sonuçlanmamış) kamu davası olan bir kişi kooperatifin yönetim kurulunda yer alabilir mi? Bunun önünde herhangi bir engel var mıdır?

Kooperatifimizde ortakların sorumluluklarını arttıracak genel kurul kararı alınmıştır, ancak nisap miktarı göze alınmadan karar alınmıştır. Bu durumda mahkemeye mi yoksa bakanlığa mı başvurmalıyız?

Muhtar Yönetim kurulu başkanı olabilir mi?

1163 sayılı Kanuna tabi tarımsal kalkınma kooperatifine üye olan bir çiftçi Kooperatife üyelik başlangıç tarihini sigortalı başlangıç tarihi olarak saydırabilir mi?

Yönetim kurulumuz 3 kişiden denetim kurulumuz 2 kişiden oluşuyor. Yönetim kurulundan 3 kişi istifa ederse denetim kurulundan da 1 kişi istifa ederse, hangi yol izlenir? Noterden istifa dilekçesi almak gerekir mi?

Kooperatif ortaklarının, aynı kooperatifte işçi olarak çalışabileceklerini biliyoruz. Sorum şu; aynı zamanda kooperatif ortağı olan işçilerin, sendikalı olmaları ile ilgili bir engel var mıdır? Ortak olmaları sebebiyle, işveren konumunda oldukları düşünülebilir mi?

Belediyeler kooperatiflere bağış/hibe yapabilir mi?

1. Yönetim kurulu üyeleri 2 yıl için seçildiler fakat aralarında ortaya çıkan çekişmeler nedeniyle geçinemiyorlar ve karar alamıyorlar. Kooperatif olumsuz etkileniyor. Yönetim kurulunu komple veya 1-2 kişiyi değiştirebilir miyiz? Nasıl? 2. Yönetim kurulu üyeleri aralarında karar alamıyorlar. Biri alınacak kararı yazmış, diğerleri imzalamadığı ve şerh koymayıp sadece sözle olumsuz cevap veriyorlarsa ne yapılmalıdır? Yazan ve imzalayan kişi diğerlerinin hiçbir yazmadan imzalamak istemediler diye yazıp karar defterine yapıştırması uygun mu? 3. Diğer iki üye kendi aralarında karar alıp Başkanın görevini değiştirebilirler mi? Böyle olursa ne yapılabilir?

Menemen’de, 5 köyü kapsayan fakat 6 yıldır atıl durumda olan tarımsal kalkınma kooperatifimizi devretmek istiyoruz. Sadece Menemen ilçesi içinde bir grup kişiye mi devir yapılabiliyor? (Devirden kasıt yönetim ve kapsam alanı değişikliği)