Son Güncelleme Tarihi : Mayıs 13, 2022
Tahmini okuma süresi : 1 Dakika

Şirket kurmadan, bir kooperatife ortak olarak koçluktan kazancım için fatura yerine geçen bir belge verebilir miyim?


Kooperatiflerde ‘üyelik’ değil, ‘ortaklık’ vardır. Kooperatiflerde ortaklar ‘pay sahipliği’ ve ‘pay sayılarına’ bakılmaksızın ‘1 oy’ sahibidirler. Kooperatif ortaklarının hak ve sorumlulukları kooperatif anasözleşmesinde yazılıdır.
Bir ortaklık payının değeri en az 100 TL’dir. Her ortağın alabileceği minimum ve maksimum paylar genel kurulca belirlenir ve anasözleşmede belirtilir. Kooperatife giren ortaklar en çok 5.000 pay alabilirler. Ortakların kaç payı olursa olsun genel kurulda 1 oy hakkı vardır.
Kooperatif ana sözleşmesi, kooperatif ortaklarının imzalayıp, ticaret sicil müdürlüğünde tescil ettirmeleri gereken; hem mevcut ortaklar, hem de kooperatife sonradan katılacak ortaklar için bağlayıcı nitelik taşıyan, kooperatifin kuruluş sözleşmesidir.
Ticaret Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren farklı tipteki kooperatiflerin anasözleşmelerine Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü web sayfası ve Ticaret İl Müdürlükleri kanalıyla erişilebilir.
Kooperatifler ülkemiz yasalarına göre birer ticaret şirketi statüsündedir. Kooperatifler Kooperatifler Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Gelir Vergisi Kanununa tâbi ticari işletmelerdir. Vergi mükellefiyeti olan tüm kooperatifler fatura kesebilir.
Kooperatifte üretim ve bölüşüm modelinin nasıl olacağına kooperatif ortakları birlikte rızaya dayalı olarak karar verir. Genel kural, kooperatifte herkesin çalıştığı kadar kazanmasıdır. Bu ilke, kanunun belirlediği risturn dağıtım usulünde kendini gösterir: kooperatifin dönem sonundaki pozitif gelir-gider farkı her bir ortağın kooperatif ile yaptığı ticari muamele oranında dağıtılır. Diğer deyişle, kooperatif üretimine daha az katkı yapan ortak daha az kazanırken, kooperatif üretimine daha fazla katkı yapan ortak daha fazla kazanır.

Yukarıda belirtilen bilgiler ışığında; sizin sağlamak istediğiniz hizmeti (koçluk) kendi anasözleşmesinin faaliyetler kısmında açıkça tanımlamış, ortaklık koşullarını sağlayabileceğiniz bir kooperatife ortak olarak verebilir, sağlanan hizmet sonucunda kooperatif olarak fatura kesebilir ve emeğinizin karşılığında kazancınızı sağlayabilirsiniz.

 

Kaynaklar :

 

Paylaş :

TwitterLinkedInFacebookWhatsAppEmail
fatura
Bu makale size yardımcı oldu mu ?
Hayır 0
Görüntülenme Sayısı : 26
Önceki: Kooperatiflerin şirket ortağı olbilmesi için genel kurulda onaylanması gerekir. Buna uygun önerge ya da maddde paylaşır mısınız?
Sonraki: Tarımsal amaçlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri yönetim kurulu üyelerinin temsil yetkilerini Ana sözleşmenin 70 ve 72 maddelerinde belirtilen aylık mutat toplantılarını birbiri ardına üç kez ( üç ay ) yapmamalarından yani yönetim kurulu karar defterinde mutat toplantı yaptıklarına dair hiçbir karar bulunmuyorsa ( mazeretsiz) yönetim kurulunun temsil yetkisi düşer mi ? İstifa etmiş sayılırlar mı?