Son Güncelleme Tarihi : Mayıs 13, 2022
Tahmini okuma süresi : 1 Dakika

Boşalan YK üyeliği ve başkanlık pozisyonuna yedek üye çağırmak zorunda mıdır?
Yedek üye çağrılmadan Genel Kurula kadar bu şekilde devam edilebilir mi? (Mevcut YK 7 kişiden oluşmakta ve Toplam 310 ortaklı bir kooperatif)


Ticaret Bakanlığının ilan etmiş olduğu ’Site İşletme Kooperatifi Matbu Ana Sözleşmesi’ dokümanında yer alan aşağıdaki madde incelenebilir.
Üyeliğin Boşalması:
Madde 51- Yönetim kurulu üyeleri, istifa etmek suretiyle her zaman çekilebilirler. Herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde, yönetim kurulunca aldıkları oy sırasına göre yedek üyeler çağrılır. Eşit oy alanlar arasında kur’a çekilir. Yönetim kurulu toplantı nisabını kaybederse boşalan yönetim kurulu üyeliklerine denetim kurulu tarafından geciktirilmeksizin yeteri kadar yedek üye çağrılır. Yedek üyelerle de yönetim kurulunun tamamlanamaması halinde, eğer yönetim kurulu toplantı nisabını kaybetmemişse, kanuni şartları haiz birini geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar. Yönetim kurulu toplantı nisabının altına düşmüşse, denetim kurulu tarafından seçimler yapılmak üzere derhal genel kurul toplantıya çağrılır.

 

Kaynaklar :

 

Paylaş :

TwitterLinkedInFacebookWhatsAppEmail
genelkurulyedeküye
Bu makale size yardımcı oldu mu ?
Hayır 0
Görüntülenme Sayısı : 4
Önceki: Tarımsal amaçlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri yönetim kurulu üyelerinin temsil yetkilerini Ana sözleşmenin 70 ve 72 maddelerinde belirtilen aylık mutat toplantılarını birbiri ardına üç kez ( üç ay ) yapmamalarından yani yönetim kurulu karar defterinde mutat toplantı yaptıklarına dair hiçbir karar bulunmuyorsa ( mazeretsiz) yönetim kurulunun temsil yetkisi düşer mi ? İstifa etmiş sayılırlar mı?
Sonraki: Kooperatiflerde Yönetim Kurulunda yer alan bir kişi, yürütülen projede maaşlı çalışan olarak yer alabilir mi?