Son Güncelleme Tarihi : Şubat 26, 2023
Tahmini okuma süresi : 1 Dakika

Kooperatifimizde ortakların sorumluluklarını arttıracak genel kurul kararı alınmıştır, ancak nisap miktarı göze alınmadan karar alınmıştır. Bu durumda mahkemeye mi yoksa bakanlığa mı başvurmalıyız?


Sorudan, kooperatifin bir genel kurul toplantısında ortaklara ek yüküm yükleyen bir karar aldığını, ancak karar nisabı koşuluna uyulmadığı anlaşılmaktadır. Kooperatif anasözleşmesinin Genel Kurul kısmı altında Görüşme ve Karar Nisabı maddesinde standart olarak şu ifade bulunabilir:

“Sorumluluk hükümlerinin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararlarında 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 52’nci maddesi hükmüne göre işlem yapılır.”

İlgili Kanun Maddesi şu şekildedir:
“Ortakların şahsi sorumluluklarının ağırlaştırılması veya ek ödeme yükümleri ihdası hak- kında alınacak kararlar için bütün ortakların 3/4’ünün rızası gereklidir. Ortakların şahsi sorumluluklarının ağırlaştırılması veya ek ödeme yükümleri ihdası hakkında alınacak kararlar için bütün ortakların 3/4’ünün rızası gereklidir.”

Bu bağlamda ortakların şahsi sorumluluğunu artıran kararlarda ¾ nisabı sağlanmadıysa, toplantı esnasında hazır bulunan Bakanlık temsilcisine konu bildirilmeli, karara toplantı esnasında şerh düşülmelidir, şerh toplantı tutanağına geçirilmelidir. Genel Kurul kararına itiraz yolu Ana Sözleşmede Genel Kurul kısmı altında Kararların İptali maddesinde tarif edilmiştir:

“Aşağıda yazılı kimseler kanuna, anasözleşme hükümlerine ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu iddiası ile genel kurul kararları aleyhine, toplantıyı izleyen günden başlamak üzere bir ay içinde kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye başvurabilirler.
Toplantıda hazır bulunup da kararlara muhalif kalarak keyfiyeti tutanağa geçirten veya oyunu kullanmasına haksız olarak müsaade edilmeyen yahut toplantıya çağrının usulü dairesinde yapılmadığını veyahut gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini yahut da genel kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan kimselerin karara katılmış bulunduklarını iddia eden pay sahipleri,
Yönetim kurulu,
Kararların yerine getirilmesi yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin şahsi sorumluluklarını mucip olduğu takdirde bunların her biri.
Bozma davasının açıldığı ve duruşmanın yapılacağı gün yönetim kurulu tarafından usulen ilan olunur.
Bir kararın bozulması bütün ortaklar için hüküm ifade eder. Bozma kararının kesinleşmesi halinde bu husustaki ilam tescil ve ilan ettirilir.”

Dolayısıyla Genel Kurul kararına karşı itiraz mahkeme yoluyla yapılır. Anılan maddede itiraz usulü ve koşulları tanımlanmıştır.

 

Kaynaklar :

 

Paylaş :

TwitterLinkedInFacebookWhatsAppEmail
genelkurulkararnisap
Bu makale size yardımcı oldu mu ?
Hayır 0
Görüntülenme Sayısı : 43
Önceki: Devam eden (henüz sonuçlanmamış) kamu davası olan bir kişi kooperatifin yönetim kurulunda yer alabilir mi? Bunun önünde herhangi bir engel var mıdır?
Sonraki: Muhtar Yönetim kurulu başkanı olabilir mi?