Son Güncelleme Tarihi : Mayıs 13, 2022
Tahmini okuma süresi : 1 Dakika

Menemen’de, 5 köyü kapsayan fakat 6 yıldır atıl durumda olan tarımsal kalkınma kooperatifimizi devretmek istiyoruz. Sadece Menemen ilçesi içinde bir grup kişiye mi devir yapılabiliyor? (Devirden kasıt yönetim ve kapsam alanı değişikliği)


“Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri belirli bir coğrafi bölgede Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüklerinin “Kuruluş Etüt Raporu” doğrultusunda kurulurlar ve o bölgede aynı türde ikinci bir tarımsal kalkınma kooperatifinin kuruluşuna izin verilmez. Tarımsal kalkınma kooperatiflerinin çalışma bölgeleri ana sözleşmelerinin 5. maddesinde belirtilir.

Bir tarımsal kalkınma kooperatifi, ana sözleşmesinde tanımlanmış yolu izleyerek Genel Kurul toplantısı düzenleyebilir (Ana Sözleşme Md. 54).
Kooperatifi farklı kişilerden oluşan Yönetim ve Denetim Kurullarına devretmek amacıyla, bu toplantının gündemine “Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi”, “Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesi” başlıklarını ekleyebilir. Yeni seçilecek Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin üyelik şartlarını taşımaları gerekmektedir (Md. 71 ve Md. 86).
Çalışma kapsamı değişikliği yapmak amacıyla Kooperatif ana sözleşmesinin 6. (Amaç) ve 7. (Çalışma Konuları) Maddelerinde değişiklik yapılmasını genel kurul toplantı gündemine ekleyebilir. Ana Sözleşme tadili için önceden ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı İl veya İlçe Müdürlüğü’nden rehberlik ve onay alınması gerekmektedir.
Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerde çalışma bölgesi değişikliği (Madde 5), kooperatifin kuruluşuna müspet görüş bildiren Kuruluş Etüt Raporunu hükümsüz kılacağından, pratikte mümkün değildir. Ayrıca, ana sözleşmenin 9. maddesi ortaklara “5. Maddede belirtilen çalışma bölgesi içinde ikamet etmek veya nüfus kütüğüne kayıtlı olmak” şartını koştuğundan, çalışma bölgesinin değiştirilmesi, tüm ortakların ortaklık sıfatını kaybetmesine yol açabilir. Bu nedenlerle yöreye bağlı teşkilatlanan tarımsal amaçlı kooperatiflerde çalışma bölgesi değişikliği pratikte mümkün değerlendirilmemektedir.”

 

Kaynaklar :

 

Paylaş :

TwitterLinkedInFacebookWhatsAppEmail
devretmekooperatifdevir
Bu makale size yardımcı oldu mu ?
Hayır 0
Görüntülenme Sayısı : 59
Önceki: 1. Yönetim kurulu üyeleri 2 yıl için seçildiler fakat aralarında ortaya çıkan çekişmeler nedeniyle geçinemiyorlar ve karar alamıyorlar. Kooperatif olumsuz etkileniyor. Yönetim kurulunu komple veya 1-2 kişiyi değiştirebilir miyiz? Nasıl? 2. Yönetim kurulu üyeleri aralarında karar alamıyorlar. Biri alınacak kararı yazmış, diğerleri imzalamadığı ve şerh koymayıp sadece sözle olumsuz cevap veriyorlarsa ne yapılmalıdır? Yazan ve imzalayan kişi diğerlerinin hiçbir yazmadan imzalamak istemediler diye yazıp karar defterine yapıştırması uygun mu? 3. Diğer iki üye kendi aralarında karar alıp Başkanın görevini değiştirebilirler mi? Böyle olursa ne yapılabilir?
Sonraki: Seçimli Kooperatif Genel kurul toplantısı eski yönetimin avans için verdiği paranın mahsuplaşmadığını bitiremediği gerekçesi ile bitirene kadar veya mahkemeye verilene kadar ertelenmesi için önerge verilerek seçim ertelenir mi? Kanuna uygun mu?