Son Güncelleme Tarihi : Haziran 6, 2024
Tahmini okuma süresi : 1 Dakika

Kooperatiflerde 2023 yılında başlayan “intibak” süreci ne anlama gelir?


7339 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26/10/2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunla 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na eklenen Geçici Madde 9; “Kooperatifler ve üst kuruluşları, anasözleşmelerini en geç üç yıl içinde bu Kanun hükümlerine intibak ettirmek zorundadır. Anasözleşmelerini intibak ettirmeyen kooperatif ve üst kuruluşları dağılmış sayılır.” hükmünü haizdir. Söz konusu intibak sürecinde kooperatif ve üst kuruluşlarına rehberlik edilmesi, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta gerçekleşen değişikliklere uyum sağlanması amaçlarıyla ilgili Bakanlıklarca (Ticaret, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği, ve Tarım Orman Bakanlıkları) örnek anasözleşmeler güncellenmiştir.

İntibak işlemi, yeni ana sözleşmelere mevcut faal kooperatiflerin uyum sağlaması anlamına gelir. Bu kapsamda tüm kooperatifler ilgili bakanlıkların genelgeleri uyarınca kendi ana sözleşmelerini yeni ana sözleşmelere uyumlamak için MERSİS üzerinden ana sözleşme değişiklik başvurusu yaparlar ve kooperatifin türüne göre Bakanlık merkez teşkilatı veya illerde bulunan Kooperatifçilik Birimlerinin onayına gönderirler. Tüm işlem detayları genelgelerde belirtilmiştir. Ticaret Bakanlığı’nın genelgesine buradan erişilebilir: https://ticaret.gov.tr/data/5d419cce13b87639ac9e0110/İntibak%20İşlemleri%20Genelgesi.pdf

İntibak işlemi esasen bir ana sözleşme değişiklik işlemi olduğundan, ilgili kooperatifin genel kurul toplantısının gündemine eklenmeli ve toplantıda oylanmalıdır. Takiben değişiklik kararı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanır. İntibak işlemi esnasında kooperatifler kanunen gereken değişikliklerin yanı sıra genelgelerde izin verilen farklı maddeleri de güncelleme imkanına sahiptir. Tüm madde değişiklikleri MERSİS üzerinden yapılır. Detaylı bilgi genelgeler ve kooperatifin merkezinin bulunduğu ildeki Bakanlık il müdürlüklerinden edinilebilir.

 

Kaynaklar :

İntibak İşlemleri Genelgesi

Paylaş :

TwitterLinkedInFacebookWhatsAppEmail
Bu makale size yardımcı oldu mu ?
Hayır 0
Görüntülenme Sayısı : 32
Sonraki: Devam eden (henüz sonuçlanmamış) kamu davası olan bir kişi kooperatifin yönetim kurulunda yer alabilir mi? Bunun önünde herhangi bir engel var mıdır?