Son Güncelleme Tarihi : Şubat 27, 2023
Tahmini okuma süresi : 1 Dakika

Yönetim kurulumuz 3 kişiden denetim kurulumuz 2 kişiden oluşuyor. Yönetim kurulundan 3 kişi istifa ederse denetim kurulundan da 1 kişi istifa ederse, hangi yol izlenir? Noterden istifa dilekçesi almak gerekir mi?


Kooperatiflerde yönetim kurulu üyeliklerinin boşalması, ilgili kooperatifin Ana Sözleşmesince düzenlenmiştir. Ticaret Bakanlığına bağlı kooperatiflerin kullandığı tip ana sözleşmede aşağıdaki hüküm bulunur:
“Madde 50- Yönetim kurulu üyeleri, istifa etmek suretiyle her zaman çekilebilirler. Herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde, yönetim kurulunca aldıkları oy sırasına göre yedek üyeler çağrılır. Eşit oy alanlar arasında kur’a çekilir.
Yönetim kurulu toplantı nisabını kaybederse boşalan yönetim kurulu üyeliklerine denetim kurulu tarafından geciktirilmeksizin yeteri kadar yedek üye çağrılır.
Yedek üyelerle de yönetim kurulunun tamamlanamaması halinde, eğer yönetim kurulu toplantı nisabını kaybetmemişse, kanuni şartları haiz birini geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar. Yönetim kurulu toplantı nisabının altına düşmüşse, denetim kurulu tarafından seçimler yapılmak üzere derhal genel kurul toplantıya çağrılır.”
Yukarıdaki hüküm, 1163 sayılı kooperatifler kanunu Md. 56’nın emrettiği doğrultudadır. İlgili ana sözleşme maddesinde yazan usul takip edilmelidir.
Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa dilekçesinin noter huzurunda düzenlenmesi gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Ancak boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yeni atanan (eski yedek, yeni asil) üyelerin temsil ve ilzam yetkisi kazanabilmeleri için üyeliklerinin Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan olunması gerekmektedir.

 

Kaynaklar :

 

Paylaş :

TwitterLinkedInFacebookWhatsAppEmail
istifadilekçesi
Bu makale size yardımcı oldu mu ?
Hayır 0
Görüntülenme Sayısı : 1876
Önceki: Uluslararası veya geçici koruma altındaki kişiler kooperatif ortağı oldukları takdirde UN ya da Kızılay gibi kurumlardan aldıkları sosyal/mali yardımlar kesilir mi?
Sonraki: Belediyeler kooperatiflere bağış/hibe yapabilir mi?