Son Güncelleme Tarihi : Şubat 26, 2023
Tahmini okuma süresi : < 1 Dakikadan Az

Devam eden (henüz sonuçlanmamış) kamu davası olan bir kişi kooperatifin yönetim kurulunda yer alabilir mi? Bunun önünde herhangi bir engel var mıdır?


Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…) (1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından ya da bu Kanun hükümlerine göre mahkum olmamak.
Üyelik şartları denetçiler tarafından araştırılır. Bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile son- radan kaybedenlerin görevlerine yönetim kurulunca son verilir.
Haklarında yukarıdaki suçlarla ilgili olarak kamu davası açılmış olanların görevleri ilk genel kurul toplantısına kadar devam etmekle beraber, yönetim kurulunca bu durumdaki üyelerin genel kurulca azli veya göreve devamı hakkında karar alınmak üzere yapılacak ilk genel kurul gündemine madde konulur.

 

Kaynaklar :

 

Paylaş :

TwitterLinkedInFacebookWhatsAppEmail
kamudavasıyonetimkurulu
Bu makale size yardımcı oldu mu ?
Hayır 0
Görüntülenme Sayısı : 27
Önceki: Kooperatiflerde 2023 yılında başlayan “intibak” süreci ne anlama gelir?
Sonraki: Kooperatifimizde ortakların sorumluluklarını arttıracak genel kurul kararı alınmıştır, ancak nisap miktarı göze alınmadan karar alınmıştır. Bu durumda mahkemeye mi yoksa bakanlığa mı başvurmalıyız?