Son Güncelleme Tarihi : Mayıs 13, 2022
Tahmini okuma süresi : 1 Dakika

Muhtar Yönetim kurulu başkanı olabilir mi?


Hukuki açıdan “Gerçek kişi” ve “Tüzel kişi” olmak üzere iki tür kişilik bulunmaktadır. Gerçek kişi, sağ ve tam doğmak şartı ile kişinin anne karnına düşmesinden ölümüne kadar geçen süreçte tüm insanları kapsayacak şekilde kullanılan terimdir. Tüzel kişi ise tescilli kuruluş ve oluşumlardır.

2014 yılında yürürlüğe giren 6360 sayılı kanun (ve 6447 sayılı kanun ile) 30 il büyükşehire dönüştürülmüş ve bu illerin sınırları içindeki köylerin tüzel kişilikleri sona erdirilmiş olup mahalleye dönüştürülmüştür. Mahalle tüzel kişiliği olmayan idari bir birimdir.
Eğer bahsi geçen muhtar, 6360 sayılı kanunda anılan 30 büyükşehirin sınırları içinde yer alan bir mahallenin muhtarı ise bir tüzel kişi temsil gücü yoktur. Bu nedenle kooperatiflere tüzel kişiyi temsilen ortak olamaz, yönetim kuruluna üye seçilemez.
Eğer bahsi geçen muhtar, büyükşehir olmayan 51 ilden herhangi birinde yer alan bir köyün muhtarı ise mevcut köy tüzel kişiliğinin temsil gücü vardır. Bu nedenle kooperatiflere tüzel kişiyi temsilen ortak olmasının ve yönetim kuruluna seçilmesinin önünde hukuki bir engel bulunmamaktadır.
Yasaya göre kooperatife ‘tüzel kişiler’ ortak olabilir mi?
Tüzel kişiler (Ticaret şirketleri, Dernekler, Vakıflar, Belediyeler, Kooperatifler, ve kamu tüzel kişilikleri vb.) kooperatiflere ortak olabilirler.

Yasaya göre kooperatife ortak olan tüzel kişiler kooperatif genel kurulunda nasıl temsil edilir?
Kooperatife ortak olan tüzel kişiler, kooperatif genel kurulunda temsile yetkili organlarınca veya bu organın yetkilendirdiği kişi veya kişilerce temsil edilir. Tüzel kişilerin temsiliyetinin gerçek kişilerden herhangi bir farkı veya ayrıcalığı bulunmamaktadır. Tüzel kişilerin yetkilendirdiği kişi Genel Kurul’da temsil ettiği tüzel kişilik adına bir oy kullanır; yetkili kişi haricinde kimse bahsi geçen tüzel kişiliği Genel Kurul’da temsil edemez.
1163 Kooperatifler Kanunu

Yönetim Kuruluna kimler aday olabilir?
Tüm gerçek ve tüzel kişi ortaklar yönetim kuruluna aday olabilir.

Muhtar, görev yerine (köy veya mahalle) bakılmaksızın, ‘gerçek kişi’ olarak kooperatife ortak olabilir, yönetim kuruluna üye olabilir (vekalet akdine bağlı ana sözleşmede yazan görevleri icra edebilir).
İşçi statüsünde çalışanların seçildikten sonra muhtarlık görevini sürdürebilmeleri için işlerini bırakacaklarına dair mevzuatımızda herhangi bir düzenleme bulunmamakta olup, bu kişilerin görevleri ile birlikte köy ve mahalle muhtarlığını da yürütebileceklerine dair (muhtarlık işlerinin aksatılmaması kaydı ile) İçişleri Bakanlığının 17.04.1987 tarih ve 740 sayılı, 30.07.1987 tarih ve 4711 sayılı, 12.05.2009 tarih ve 62298 ve 18.05.2009 tarih ve 62307 sayılı dört adet “Görüş” ü mevcuttur.

 

Kaynaklar :

 

Paylaş :

TwitterLinkedInFacebookWhatsAppEmail
muhtar
Bu makale size yardımcı oldu mu ?
Hayır 3
Görüntülenme Sayısı : 3612
Önceki: Kooperatifimizde ortakların sorumluluklarını arttıracak genel kurul kararı alınmıştır, ancak nisap miktarı göze alınmadan karar alınmıştır. Bu durumda mahkemeye mi yoksa bakanlığa mı başvurmalıyız?
Sonraki: 1163 sayılı Kanuna tabi tarımsal kalkınma kooperatifine üye olan bir çiftçi Kooperatife üyelik başlangıç tarihini sigortalı başlangıç tarihi olarak saydırabilir mi?