Son Güncelleme Tarihi : Şubat 26, 2023
Tahmini okuma süresi : 1 Dakika

Mücbir sebep nedir? Mücbir sebep sayılan halleri tespit etmeye yetkili makam hangisidir? Mücbir sebep kapsamında olma durumu nerden öğrenilebilir? Mücbir sebep belgesi hangi kurumdan temin edilebilir?


Mücbir sebep kavramı, İdare Hukukunda iki boyutuyla incelenebilir. İlki idarenin sorumluluğunu kaldıran veya azaltan haller; ikincisi ise kişilerin idareye karşı yükümlülüklerini yerine getirmesini önleyen durumları teşkil eder.

‘Mücbir sebep’ hukukta, bir sorumluluğun yerine getirilmesini veya bir hakkın veya hukuksal imkânın veya kanuni bir avantajın kullanılmasını veya talep edilmesini, kısmen veya tamamen, geçici veya daimi surette engelleyen, bu niteliği dolayısıyla sorumluluğu kaldıran veya yerine getirilmesini, süresini ve vadesini geciktiren veya sorumluluğun niteliğini değiştiren, bir hakkın veya hukuksal imkânın veya kanuni bir avantajın kullanılmasına ilişkin sürelerin yeniden tanınmasını, sürelerin uzatılmasını veya eski hale iade edilmesini gerekli ve zorunlu kılan, kişinin önceden beklemediği, öngöremeyeceği ve tahmin edemeyeceği, beklese ve tahmin etse bile, kişilerin alabilecekleri her türlü tedbirlere rağmen meydana gelmesini engelleyemeyeceği, kişilerin tedbir alma ve ihmalde bulunmama yükümlülüklerini aşan nitelikte ve ağırlıkta olan, dıştan (kişinin işletmesi dışından) gelen, olağanüstü, olağan dışı ve mutad ve devamlı olanın dışında gerçekleşen nitelikte bir olay, olgu veya durumdur.

Maliye Bakanlığı, mücbir sebep sayılan haller nedeniyle; bölge, il, ilçe, mahal veya afete maruz kalanlar itibarıyla mücbir sebep hali ilan etmeye ve bu sürede vergi ödevlerinden yerine getirilemeyecek olanları tespit etmeye yetkilidir.

Mücbir sebep kapsamına dahil olup – olmadığınızı kontrol etmek için; kendi vergi numara ve şifrenizle interaktif vergi dairesine girerek, mücbir sebep kapsamında vergi ertelemesi uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağınızı öğrenebilirsiniz. Erteleme uygulamasından yararlanamayacaklarını öğrenen mükellefler bunun aksini düşünüyorlarsa, itiraz ederek, itiraza ilişkin dilekçelerini yine interaktif vergi dairesi üzerinden iletebilir.

Mücbir sebep belgesi, Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 29 uncu “Sorumlu veya borçlunun faaliyet ve işletmesi dışında meydana gelen, tamamen dış etkenlerin eseri olan, aşılması, kaçınılması imkansız bulunan, önceden tahmin edilemeyen ve genel bir davranış normunu veya borcun ifasını mutlak olarak imkansız hale getiren nedenlerden dolayı ilgilinin talebi üzerine yapılacak veya eksperlere yaptırılacak inceleme sonucuna göre mücbir sebep belgesi verilir.” maddesine istinaden düzenlenmektedir. Yüklenilen işin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen olanaksız olduğuna dair belgelere yer verilmesi durumda düzenlenebilmektedir.

 

Kaynaklar :

 

Paylaş :

TwitterLinkedInFacebookWhatsAppEmail
mücbirmücbirsebepmücbirsebepbelgesisebep
Bu makale size yardımcı oldu mu ?
Hayır 0
Görüntülenme Sayısı : 64
Önceki: Faaliyet gösterdiği ilde mücbir sebep hali ilan edilmesi bir kooperatif için ne ifade eder?
Sonraki: Bir kooperatif afetten etkilenmiş ortaklarına nasıl yardım sağlayabilir?