Son Güncelleme Tarihi : Şubat 26, 2023
Tahmini okuma süresi : 1 Dakika

Faaliyet gösterdiği ilde mücbir sebep hali ilan edilmesi bir kooperatif için ne ifade eder?


Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ illerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep hali ilan edilmiştir.

“Bu kapsamda, söz konusu illerde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından 06.02.2023 ila 31.07.2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir.

Mücbir sebep hali süresince,

– verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerinin verilme süreleri,
– bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri,
– deprem tarihinden önce tahakkuk etmiş, ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi,
– 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme süresi,
– deprem tarihinden önce ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi
uzatılmıştır.

Buna göre, mücbir sebep halinin geçerli olduğu dönemde verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 15.08.2023 Salı günü sonuna kadar verilebilecek, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergiler ile yukarıda ifade edilen diğer vergi, ceza ve gecikme faizleri 31.08.2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenebilecektir.

Bununla birlikte söz konusu yerlerde bulunan mükellefler tarafından, mücbir sebep hali süresi içerisinde verilmesi gereken 2023 yılı 1 inci geçici vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyannameleri verilmeyecektir.

Ayrıca bu yerlerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçları 02.10.2023 Pazartesi günü sonuna kadar başvuru yapmaları ve gerekli şartları da taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitlendirilecektir.”

 

Kaynaklar :

 

Paylaş :

TwitterLinkedInFacebookWhatsAppEmail
mücbirmücbirsebepsebep
Bu makale size yardımcı oldu mu ?
Hayır 1
Görüntülenme Sayısı : 93
Önceki: Bir kooperatif genel kurul toplantısını olağan tarihler içinde yapmazsa veya geciktirirse ne olur?
Sonraki: Mücbir sebep nedir? Mücbir sebep sayılan halleri tespit etmeye yetkili makam hangisidir? Mücbir sebep kapsamında olma durumu nerden öğrenilebilir? Mücbir sebep belgesi hangi kurumdan temin edilebilir?