Son Güncelleme Tarihi : Şubat 26, 2023
Tahmini okuma süresi : 1 Dakika

Bir kooperatif, kooperatif merkezini başka bir ile taşıyabilir mi?


Evet, ihtiyaç halinde taşıyabilir. https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapılması gerekmektedir.

Yönetim kurulu görev taksimi ve kooperatifin temsil ve ilzamının ne şekilde olacağına dair Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Temsil Kararı gereklidir. Bu Karar Ticaret Sicili Müdürlüğünce tasdik edilecektir. (1 asıl) Temsil ve İlzama yetkili Yönetim Kurulu üyelerinin imza örneği/imza beyanı (Kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza kaydının bulunmaması veya kaydın temin edilememesi halinde, ilgililerin imzaları, fiziki olarak notere onaylattırılmak veya herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğünde yazılı beyanda bulunmak suretiyle müdürlüğe verilir.) (1 adet asıl)

Gerekli evraklar;
1) Kayıtlı olunan eski merkezdeki Sicil Müdürlüğünden alınacak sicil özeti (1 adet ası) (TSY Madde 111)
2) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi
3) Odaya kayıt için Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi
4) Kooperatifin bağlı olduğu ilgili bakanlıktan alınan merkez nakli izin yazısı (1 adet asıl)
5) Esas Sözleşmenin merkez maddesinin yeni şeklini gösteren tadil metni (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)
6) Merkez değişikliğinin kabul edildiği Genel Kurul toplantı tutanağı noter tasdikli (TTK 64/4 – 375/f ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) (1 asıl – 1 fotokopi)
7) Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl)
8) Bakanlık temsilcisi atama yazısı (1 asıl)
9) Genel kurula davet (Gazete ilanı, iadeli taahhütlü mektup gönderileri, elden tebliğ listesi )
10) Yönetim Kurulu Gündem Kararı (1 adet fotokopi)
11) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2 şer adet fotoğrafları

 

Kaynaklar :

 

Paylaş :

TwitterLinkedInFacebookWhatsAppEmail
adresdeğişikliğikooperatifmerkezimerkeztaşıma
Bu makale size yardımcı oldu mu ?
Hayır 0
Görüntülenme Sayısı : 30
Önceki: Bir kooperatif farklı bir ile nasıl şube açar?
Sonraki: Bir kooperatif Yönetim Kurulu ve/veya Denetim Kurulu düzenli toplantılarını yapamazsa ne olur?