Son Güncelleme Tarihi : Şubat 26, 2023
Tahmini okuma süresi : 1 Dakika

Bir kooperatif farklı bir ile nasıl şube açar?


1163 Kooperatifler kanunu Md.3’ün hususlarında (10 – Kooperatifin şubeleri ) belirtildiği üzere; Kooperatifler, lüzum gördükleri takdirde memleket içinde ve dışında şubeler açabilirler. Şubeler, merkezin sicil kaydına atıf yapılmak suretiyle bulundukları yer ticaret siciline tescil olunurlar. Kooperatifin merkezi, ilgili ilin ticaret siciline tescil ve ilan olunan hususlar arasındadır.

Gerekli evraklar;
1) Kooperatif Merkezinin kayıtlı olduğu sicil müdürlüğünden alınacak belgeler; (Ticaret Sicil Yönetmeliği – TSY Madde 120);
a) Varsa değişiklikleriyle beraber, Kooperatif sözleşmesinin onaylı bir örneği (TSY Madde 120/c – 1 takım asıl). T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 16.07.2020 tarih 50035491-431.04-E-00055737950 sayılı yazısı gereği Şirket sözleşmesine (değişiklikleri ile beraber) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi üzerinden elektronik ortamda yayımlanan ilanlardan erişilmesi halinde, kooperatif sözleşmesinin onaylı bir örneği talep edilmeyecektir.
2) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi
3) Odaya kayıt için Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi
4) Şube Müdürü veya müdürlerinin 2 şer adet fotoğrafları
5) Şube müdürü/müdürlerinin imza örneği/imza beyanı (Kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza kaydının bulunmaması veya kaydın temin edilememesi halinde, ilgililerin imzaları, fiziki olarak notere onaylattırılmak veya herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğünde yazılı beyanda bulunmak suretiyle müdürlüğe verilir.) (1 adet asıl)
Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda NVİ’den alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebilmektedir. Bu durumda olan yetkililer için fiziki imza beyanı talep edilmeyecektir. (4/3/2022 tarihli 72558467 sayılı Bakanlık Genelgesi)
6) Şube açılışı; kooperatif ana sözleşmesine göre genel kurul kararı ile olacaksa Noter onaylı Genel Kurul Kararı (1 adet asıl – 1 fotokopi); Yönetim kurulu kararı ile olacaksa Yönetim Kurulu Kararı (1 adet asıl – 1 fotokopi) (Şube açılış kararını hangi organ alırsa alsın; şubenin ticaret unvanı, sermayesi, ne iş yapılacağı, açık adresi, temsilcileri ve temsil şekli açıkça belirtilecektir.)

Not 1: Kararlarda Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilecektir.
Not 2: Şube müdürü/müdürleri belirli bir süre için seçilecekse bu süre kararda mutlaka belirtilmelidir.

 

Kaynaklar :

 

Paylaş :

TwitterLinkedInFacebookWhatsAppEmail
farklışubeşube
Bu makale size yardımcı oldu mu ?
Hayır 1
Görüntülenme Sayısı : 161
Önceki: Kooperatifin merkez adresinin bulunduğu yapı yıkılmış ise ne yapılmalıdır?
Sonraki: Bir kooperatif, kooperatif merkezini başka bir ile taşıyabilir mi?