Son Güncelleme Tarihi : Nisan 3, 2021
Tahmini okuma süresi : 1 Dakika

Mevcut koparatifi kapatma maliyeti ne kadar?


Her kooperatif özerk yapı ile yönetildiği için (kendine özel borç/alacak v.b) standart bir kapanış maliyetinden söz edilemez. Bununla birlikte belirtilen adreslerdeki bilgiler yol gösterici olabilir:

Mahkeme kararıyla veya genel kurulda tasfiyeye giriş kararı alınması ile tasfiye süreci başlar, genel kurul kararıyla tasfiye başlatıldıysa genel kurulda tasfiye memuru veya memurları seçilir, ticaret siciline tescil ettirilir. 3. kez alacaklılara çağrı yapıldıktan sonra tasfiye dönemi resmen başlamış olur. Bu tarihten sonra Tasfiye süreci, ana sözleşmenin tasfiye ile ilgili maddeleri gereğince en az 6 ay veya en az 1 yıl devam etmek zorundadır. Ana sözleşmede belirlenen asgari süreçler içinde tüm borçlar ödenip tüm alacaklar tahsil edilmelidir. Asgari tasfiye süreci dolduktan ve borç alacaklar sıfırlandıktan sonra tasfiyeyi bitirmek üzere son bir genel kurul daha yapılıp ticareti sicili tescil ve ilan edilir. Bu tescil ile kooperatif resmen kapatılmış olur. Vergi dairesi kaydı da silindikten sonra tüm tasfiye/kapanış süreci sonlanmış olur.
Kooperatifler Kanununun 28. Maddesinde, anasözleşmede aksine hüküm bulunmadıkça kooperatifin, kooperatif alacaklılarına karşı yalnız malvarlığı ile sorumlu olacağına yer verilmiştir. Tasfiye edilen kooperatifte kooperatif alacaklıları, kooperatife karşı icra takip işlemleri yapmış ve bu takip işlemi sonuçsuz kalmış ise kooperatif ortağına başvurabilir. Kooperatif ortağı, kooperatifin borcundan dolayı ancak ana sözleşmede belirtilen kurallar çerçevesinde sorumlu olur.

 

Kaynaklar :

https://koopdestek.org.tr/anasayfa/tasfiye-edilen-kooperatiflerde-ortaklarin-sorumlulugu-nedir/

 

Paylaş :

TwitterLinkedInFacebookWhatsAppEmail
kooperatiftasfiyetasfiye
Bu makale size yardımcı oldu mu ?
Hayır 1
Görüntülenme Sayısı : 4018
Önceki: Bir çok ülkede faaliyet gösteren “üyelerine/ortaklarına piyasa koşullarına nazaran daha az maliyetle kredi veren ya da kullandıran kooperatifler mevcut. Ülkemizde bu tip alanda faaliyet gösteren (tarım kredi kooperatifi hariç) kooperatif günümüzde bulunmamaktadır. Bu alanda yani üyelerine/ortaklarına kısa ya da uzun vadeli kredi kullandırabilecek kooperatif kurmanın yasal olarak bir engeli bulunmakta mıdır? Engel bulunmuyorsa bu tip kooperatiflerin kuruluş aşamasında (BDDK, TCMB vb) ilgili kamu kurumlarından izin alması gerekli midir?
Sonraki: Birlikte üretim adaletli paylaşım ilkeleri doğrultusunda kooperatif bünyesinde yer alan aktörlerin (üyeler) üretime katkısı oranında paylaşımdan yararlandığı belirtilmektedir. Somut olarak (matematik) bunun nasıl sağlandığını, yabancı literatürde “free riding” olarak ifade edilen ve katkısı farklı olmakla birlikte hasıladan haksız pay alınmasını ifade eden hususa nasıl çözüm getirilmektedir?