Son Güncelleme Tarihi : Nisan 3, 2021
Tahmini okuma süresi : 1 Dakika

Yönetim Kurulunun sorumluluk nitelikleri nelerdir?


Türk Ticaret Kanunu ve Kooperatifler Kanununa göre yönetim kurulu üyelerinin üç ana sorumluluk niteliği bulunur:
l)Kusurlu Sorumluluk
Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu kusura dayanan bir sorumluluktur. Türk Ticaret Kanunu Md. 338 bir kusur karinesi getirmektedir. Ortaklara verilen zararların yönetim kurulu üyelerinin kusurlu davranışlarının sonucunda meydana geldiği asıldır. Yönetim kurulu üyeleri kusursuz olduklarını ispat etmedikçe kusurlu sayılırlar.

2)Sözleşmeden Doğan Sorumluluk
Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu sözleşmesel (akdî) nitelik taşır. Yönetim kurulu Üyelerinin kanun veya sözleşmenin kendilerine yüklediği görevleri gereği gibi yerine getirmemeleri ortaklar ile aralarındaki sözleşmenin ihlâlini teşkil eder.

3)Müteselsil (zincirleme) Sorumluluk
Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kuruluna kurul olarak verilmiş olan görevlerin ihlâli nedeniyle müteselsilen (zincirleme olarak) sorumlu tutulmuşlardır (Kooperatifler Kanunu Md. 98; Türk Ticaret Kanunu Md. 336).Yöneticiler için öngörülen teselsül, tam teselsüldür. Davacı, sorumlu yöneticilerin kusur derecesine bakılmaksızın tazminatın tamamını birinden veya hepsinden talep edebilir.

 

Kaynaklar :

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

 

Paylaş :

TwitterLinkedInFacebookWhatsAppEmail
cezasorumlulukykyonetimkurulu
Bu makale size yardımcı oldu mu ?
Hayır 0
Görüntülenme Sayısı : 2155
Önceki: Kooperatiflerde tanımlı bir karar alma sistemi var mıdır?
Sonraki: Kooperatif Yönetim Kurulu Genel Kurul kararlarını uygulamaz ise ne olur?