Son Güncelleme Tarihi : Nisan 3, 2021
Tahmini okuma süresi : 1 Dakika

Kooperatif Yönetim Kurulu Genel Kurul kararlarını uygulamaz ise ne olur?


Kooperatiflerde icra organı olan yönetim kurulu olduğundan, genel kurul kararlarının icrası da yönetim kuruluna düşer. Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul kararlarını geciktirmeksizin ve kararın gereklerine uygun şekilde icra etmekle yükümlüdür; aksi davranış sorumluluk nedenidir. Ancak bu ilke sadece genel kurulun sıhhatli kararları için geçerlidir. Yönetim kurulu üyeleri, icrası söz konusu olan kararı sıhhat yönünden incelemek zorundadırlar. Buna göre yönetim kurulu üyeleri sakat bir genel kurul kararını icradan kaçınabilir ve bu nedenle sorumlu tutulamaz. Zira kararın sakatlığı, icradan kaçınmak için Kooperatifler Kanunu 53. maddesi kapsamında haklı bir sebep teşkil eder.

Yönetim Kurulu, kendi tutanakları ile Genel Kurul tutanaklarının, gerekli defterlerin ve ortak listelerinin muntazam hazırlanıp, tutulup, saklanmasından ve işletme hesabiyle, yıllık bilonçonun kanuni hükümlere uygun olarak hazırlanıp tetkik olunmak üzere denetleme kuruluna verilmesinden sorumludur. Yönetim Kurulu üyeleri, kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludurlar. Bunların suç teşkil eden fiil ve hareketlerinden ve özellikle kooperatifin para ve malları bilanço, tutanak, rapor ve başka evrak, defter ve belgeleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır. Burada en önemli husus, zararın Yönetim Kurulu üyelerinin kendi kusurlarından kaynaklandığının ispatıdır. Eğer bir sıhhatli bir Genel Kurul kararını Yönetim Kurulu uygulamamışsa ve bu durum kooperatife zarara yol açmışsa yönetim kurulunun kusuru olup olmadığına bakılır ve Yönetim Kurulu üyeleri dava halinde cezai yaptırımla karşı karşıya kalabilir.

 

Kaynaklar :

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

 

Paylaş :

TwitterLinkedInFacebookWhatsAppEmail
cezasorumlulukykyonetimkurulu
Bu makale size yardımcı oldu mu ?
Hayır 0
Görüntülenme Sayısı : 1327
Önceki: Yönetim Kurulunun sorumluluk nitelikleri nelerdir?
Sonraki: Kooperatif Yönetim kurulu üyesi(leri) görevden alınabilr mi?