Son Güncelleme Tarihi : Nisan 3, 2021
Tahmini okuma süresi : < 1 Dakikadan Az

Yönetim kurulu üyelerinin ortakların bilgi edinme başvurularına cevap vermemeleri durumunda bir sorumlulukları var mıdır?


1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 24. maddesinde; ortakların bilgi edinme hakkının, anasözleşme veya kooperatif organlarından birinin kararıyla bertaraf edilemeyeceği veya sınırlandırılamayacağı hüküm altına alınmıştır.
Öte yandan; 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 25. maddesinde; “Kooperatifin ticari defterleri ve haberleşme ile ilgili hususların tetkiki, genel kurulun açık bir müsaadesi veya yönetim kurulunun kararı ile mümkündür. İncelenmesine müsaade edilen defter ve vesikalardan öğrenilecek sırlar hariç olmak üzere, hiçbir ortak kooperatifin iş sırlarını öğrenmeye yetkili değildir. Her ortak ne suretle olursa olsun öğrenmiş olduğu kooperatife ait iş sırlarını, sonradan ortaklık hakkını kaybetmiş olsa dahi daima gizli tutmak zorundadır…” hükmüne yer verilmektedir.

Buna göre; bilgi edinme hakkı çerçevesinde yönetim kurulunca verilmesi zorunlu bilgi ve belgelerin dışında kalanlar için genel kurulun izni veya yönetim kurulunun kararı gerekmektedir.

 

Kaynaklar :

Kooperatiflere İlişkin Bakanlık Görüşleri :

http://koop.gtb.gov.tr/data/51f7ab34487c8e14b445463c/Kooperatiflere%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20Bakanl%C4%B1k%20G%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fleri%20(Kas%C4%B1m%202011).doc

 

Paylaş :

TwitterLinkedInFacebookWhatsAppEmail
bilgiedinmeykyonetimyonetimkurulu
Bu makale size yardımcı oldu mu ?
Hayır 1
Görüntülenme Sayısı : 748
Önceki: Aynı türde iki kooperatifte aynı kişi yönetim kurulu üyesi olabilir mi?
Sonraki: Yedek akçe nedir?