Son Güncelleme Tarihi : Nisan 3, 2021
Tahmini okuma süresi : 1 Dakika

Kurulurken, kooperatif merkezi için mekan belirtilmesi gerekir mi? Eğer gerekliyse konut içinde bir odayı kooperatif için ayırmak ve adres göstermek mümkün müdür?


Evet, kooperatif kurulurken kooperatif merkezinin adresi belirtilmelidir. Konut içinde bir odayı kooperatif merkezi adresi olarak göstermenizde herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır. Konut içerisinde kooperatifin kullanımına tahsis edilen oda, bağlı bulunulan vergi dairesi memurları tarafından ziyaret edilerek kontrol edilmektedir. Bu aşamada tahsis edilen odanın gerçek bir çalışma alanı olduğu belirgin olmalıdır. Resmi talep halinde, tahsis işleminin kanıtlanması için kooperatif ve mülk sahibi arasında bir kira sözleşmesi sunulması gerekebilir. Kira sözleşmesinin aylık kira bedeli tamamen tarafların anlaşmasına bağlıdır – cüzi miktar belirlenmesinde herhangi bir yasal sakınca bulunmamaktadır.
1163 Kooperatifler Kanunu’na göre;
Madde 3 – Ana sözleşme, Ticaret Bakanlığına verilir. Bakanlığın kuruluşa izin vermesi halinde, kooperatif merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan olunur. Tescil ve ilan olunacak hususlar şunlardır: 1. Ana sözleşme tarihi, 2. Kooperatifin amacı, konusu ve varsa süresi 3. Kooperatifin unvanı ve merkezi, 4. Kooperatifin sermayesi ve bunun nakdi kısmına karşılık olarak ödenen en az miktar ve her ortaklık payının değeri, 5. Ortaklık payı belgelerinin ada yazılı olduğu, 6. Ayni sermaye ve devralınan akçalı kıymetlerle işletmelerin neden ibaret oldukları ve bunlara biçilen değerler, 7. Kooperatifin ne suretle temsil olunacağı ve denetleneceği, 8. Yönetim Kurulu üyeleriyle kooperatifi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları, 9. Kooperatifin yapacağı ilanların şekli ve anasözleşmede de bu hususta bir hüküm varsa yönetim kurulu kararlarının pay sahiplerine ne suretle bildirileceği, 10. Kooperatifin şubeleri: Kooperatifler, lüzum gördükleri takdirde memleket içinde ve dışında şubeler açabilirler. Şubeler, merkezin sicil kaydına atıf yapılmak suretiyle bulundukları yer ticaret siciline tescil olunurlar.

 

Kaynaklar :

 

Paylaş :

TwitterLinkedInFacebookWhatsAppEmail
kooperatifadreskooperatifmerkez
Bu makale size yardımcı oldu mu ?
Hayır 0
Görüntülenme Sayısı : 629
Önceki: Birlikte üretim adaletli paylaşım ilkeleri doğrultusunda kooperatif bünyesinde yer alan aktörlerin (üyeler) üretime katkısı oranında paylaşımdan yararlandığı belirtilmektedir. Somut olarak (matematik) bunun nasıl sağlandığını, yabancı literatürde “free riding” olarak ifade edilen ve katkısı farklı olmakla birlikte hasıladan haksız pay alınmasını ifade eden hususa nasıl çözüm getirilmektedir?
Sonraki: Risturn istisnası nedir?