Son Güncelleme Tarihi : Nisan 3, 2021
Tahmini okuma süresi : 1 Dakika

Kooperatifin tasfiyesi ne kadar sürede bitirilmelidir?


Kooperatifler Kanununun 81/6. maddesinde; “Tasfiye kurulu üyeleri, tasfiye işlerinin bir an önce bitirilmesi için çalışmakla yükümlüdür” hükmü bulunmaktadır.

Diğer taraftan, Türk Ticaret Kanununun 446. maddesinde ise; “Tasfiye memurları tasfiyenin uzun sürmesi halinde her yılsonu için ara bilânçoları ve tasfiye sonunda son ve kat’i bir bilânço tanzim ederek umumi heyete tevdi ederler” hükmü yer almaktadır.

Tasfiye sonrası dağıtma süreci, eski Türk Ticaret Kanunu döneminde kurulmuş kooperatiflerde tasfiye ilanını takiben en az 1 yıl; yeni Türk Ticaret Kanunu (1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girmiştir) döneminde kurulmuş kooperatiflerde en az 6 ay sürmelidir.

Türk Ticaret Kanunu Md. 543 bu hükmü şu şekilde açıklar: “Alacaklılara üçüncü kez yapılan çağrı tarihinden itibaren altı ay geçmedikçe kalan varlık dağıtılamaz. Şu kadar ki, hâl ve duruma göre alacaklılar için bir tehlike mevcut olmadığı takdirde mahkeme altı ay geçmeden de dağıtmaya izin verebilir.”

 

Kaynaklar :

Kooperatiflere İlişkin Bakanlık Görüşleri (http://koop.gtb.gov.tr/data/51f7ab34487c8e14b445463c/Kooperatiflere%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20Bakanl%C4%B1k%20G%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fleri%20(Kas%C4%B1m%202011).doc )

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu

 

Paylaş :

TwitterLinkedInFacebookWhatsAppEmail
dağılmatasfiyeyk
Bu makale size yardımcı oldu mu ?
Hayır 0
Görüntülenme Sayısı : 201
Önceki: Yönetim kurulu üyesi kooperatifin muhasebecisi sıfatıyla ek bir ücret alabilir mi?
Sonraki: Yönetim Kurulu ortaklığa başvuran kişilerin ortaklık şartlarını taşıyıp taşımadığını kontrol etmek zorunda mıdır?