Son Güncelleme Tarihi : Nisan 3, 2021
Tahmini okuma süresi : 1 Dakika

Kooperatif yönetim kurulunun yasa önünde görev ve sorumlulukları nelerdir?


Yönetim Kurulunun genel yetki ve sorumlulukları 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, kooperatif tipine özgü yetki ve sorumlulukları Anasözleşme tarafından belirlenmiştir. Yönetim Kurulu, kanun ve ana sözleşme hükümleri çerçevesinde kooperatifin faaliyetini yöneten ve onu temsil eden icra organıdır. Müştereken temsile yetkili şahıslar kooperatif namına onun amacının gerektirdiği bütün hukuki işlemleri yapabilir. Yönetim Kurulu, kooperatif işlerinin yönetim için gereken titizliği gösterir ve kooperatifin başarısı ve gelişmesi yolunda bütün gayretini sarf eder. Yönetim Kurulu, kendi tutanakları ile Genel Kurul tutanaklarının, gerekli defterlerin ve ortak listelerinin muntazam hazırlanıp, tutulup, saklanmasından ve işletme hesabiyle, yıllık bilançonun kanuni hükümlere uygun olarak hazırlanıp tetkik olunmak üzere denetleme kuruluna verilmesinden sorumludur. Yönetim Kurulu üyeleri ve kooperatif memurları, kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludurlar. Bunların suç teşkil eden fiil ve hareketlerinden ve özellikle kooperatifin para ve malları bilanço, tutanak, rapor ve başka evrak, defter ve belgeleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır.

 

Kaynaklar :

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu

 

Paylaş :

TwitterLinkedInFacebookWhatsAppEmail
gorevkooperatifsorumlulukyonetimyonetimkurulu
Bu makale size yardımcı oldu mu ?
Hayır 0
Görüntülenme Sayısı : 3465
Önceki: Anasözleşme değişikliği nasıl yapılmaktadır?
Sonraki: Kooperatif denetim kurulunun yasa önünde görev ve sorumlulukları nelerdir?