Son Güncelleme Tarihi : Nisan 3, 2021
Tahmini okuma süresi : 1 Dakika

Kooperatif denetim kurulunun yasa önünde görev ve sorumlulukları nelerdir?


Denetim Kurulunun yetki ve sorumlulukları 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile belirlenmiştir. Denetçiler, genel kurul namına kooperatifin bütün işlem ve hesaplarını tetkik eder. Denetçiler, işletme hesabiyle bilançonun defterlerle uygunluk halinde bulunup bulunmadığını, defterlerin düzenli tutulup tutulmadığını ve işletmenin neticeleriyle malvarlığı hakkında uyulması gerekli olan hükümlere göre işlem yapılıp yapılmadığını incelemekle yükümlüdürler. Ortakların şahsen sorumlu veya ek ödeme ile yükümlü olan kooperatiflerde denetçiler, ortaklar listesinin usulüne uygun olarak tutulup tutulmadığını da incelemek zorundadırlar. Denetçiler her yıl yazılı bir raporla beraber tekliflerini genel kurula sunmaya mecburdurlar.
Denetçiler, görevleri çerçevesinde işlerin yürütülmesinde gördükleri noksanlıkları, kanun veya anasözleşmeye aykırı hareketleri bundan sorumlu olanların bağlı bulundukları organa ve gerekli hallerde aynı zamanda genel kurula haber vermekle yükümlüdürler. Denetçiler yönetim ve genel kurul toplantılarına katılırlar. Ancak, yönetim kurulu toplantılarında oy kullanamazlar.
Denetçiler, görevleri sırasında öğrendikleri ve açıklanmasında kooperatifin veya ortakların şahısları için zarar umulan hususları kooperatif ortaklarına ve üçüncü şahıslara açıklayamazlar. Anasözleşme ve genel kurul kararı ile denetleme teşkilatı hakkında daha geniş hükümler koymak, denetçilerin görev ve yetkilerini artırmak ve özellikle ara denetlemeleri öngörmek mümkündür. Denetim Kurulunun kooperatif tipine özgü yetki ve sorumlulukları anasözleşmenin Denetim Kurulu Görevi ve Yetkileri maddesinde belirtilmiştir.

 

Kaynaklar :

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu

 

Paylaş :

TwitterLinkedInFacebookWhatsAppEmail
denetimdenetimkurulugorevsorumlulukyetki
Bu makale size yardımcı oldu mu ?
Hayır 2
Görüntülenme Sayısı : 3079
Önceki: Kooperatif yönetim kurulunun yasa önünde görev ve sorumlulukları nelerdir?
Sonraki: Kooperatifin yasayla belirlenen amacı ve çalışma konuları nelerdir?