Son Güncelleme Tarihi : Nisan 3, 2021
Tahmini okuma süresi : 1 Dakika

Kooperatif genel kurulu yasaya göre nasıl toplanır?


Kooperatif genel kurulu, anasözleşmede gösterilen şekil ve surette toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu’nun yanı sıra anasözleşme ile bu hususta yetkili kılınmışsa diğer bir organ veya gerektiğinde denetçiler kurulu da Genel Kurulu toplantıya çağırmaya yetkilidir. Yine dört ortaktan az olmamak kaydıyla ortak sayısının en az onda birinin isteği üzerine genel kurul toplantıya çağrılabilir. Diğer istisnai çağrı halleri Kooperatifler Kanunu’nda gösterilmiştir.

Çağrı sonrası toplanan Genel Kurul toplantısının geçerli olabilmesi için belirli sayıda ortağın hazır bulunması şarttır. Buna toplantı nisabı (toplantı yeter sayısı) denir. Genel Kurul toplantı yeter sayısı anasözleşmede gösterilmiştir. Olağan genel kurul toplantısının her hesap dönemi sonundan itibaren 6 ay içinde (1 Ocak – 30 Haziran tarihleri arasında) ve en az yılda bir defa yapılması zorunludur. Genel kurul toplantı tarihi, yeri ve gündemi toplantıdan en az 15 gün önce ilgili bakanlığa ve mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim genellikle Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüklerinin ilgili birimlerine yapılır.

 

Kaynaklar :

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu

 

Paylaş :

TwitterLinkedInFacebookWhatsAppEmail
genelkurulolaganolaganustutoplanti
Bu makale size yardımcı oldu mu ?
Hayır 0
Görüntülenme Sayısı : 241
Önceki: Özel sektör çalışanları yönetim veya denetim kuruluna girebilir mi?
Sonraki: Kooperatif genel kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları nelerdir?