Son Güncelleme Tarihi : Nisan 3, 2021
Tahmini okuma süresi : < 1 Dakikadan Az

Genel Kurulda bir ortak avukatı aracılığıyla temsil edilebilir mi?


1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun “Temsil” başlıklı 49. maddesinde; “Anasözleşmede açıklama bulunduğu takdirde, bir ortak yazı ile izin vermek suretiyle genel kurul toplantısında oyunu ancak bir başka ortağa kullandırabilir. Eş ve birinci derecede akrabalar için temsilde ortaklık şartı aranmaz.” hükmüne yer verilmiş, Konut Yapı Kooperatifi Örnek Anasözleşmesinin “Oy Hakkı ve Temsil” başlıklı 24. maddesinde ise; “Eş ve birinci derece (ortağın; çocuğu, anne ve babası, eşinin annesi ve babası) akrabalar için temsilde ortaklık şartı aranmaz.” denilmiştir.

Dolayısıyla, ortak ya da birinci derece akraba dışındaki kimselerin, Noterden alınmış genel vekaleti dahi olsa, genel kurula katılma ve ortağı temsil etme hakkı bulunmamaktadır.

 

Kaynaklar :

Kooperatiflere İlişkin Bakanlık Görüşleri :

http://koop.gtb.gov.tr/data/51f7ab34487c8e14b445463c/Kooperatiflere%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20Bakanl%C4%B1k%20G%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fleri%20(Kas%C4%B1m%202011).doc

 

Paylaş :

TwitterLinkedInFacebookWhatsAppEmail
avukatmuvekkiltemsilvekaletvekil
Bu makale size yardımcı oldu mu ?
Hayır 0
Görüntülenme Sayısı : 1658
Önceki: Genel Kurul Kararı, aksine bir başka Genel Kurul Kararı alınana dek geçerli midir?
Sonraki: Bir grup ortak Genel Kurul toplantısına çağrı yapılabilir mi?