Son Güncelleme Tarihi : Nisan 3, 2021
Tahmini okuma süresi : < 1 Dakikadan Az

Bir grup ortak Genel Kurul toplantısına çağrı yapılabilir mi?


1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 44. maddesinde, “Dört ortaktan az olmamak kaydıyla ortak sayısının en az onda birinin isteği üzerine Genel Kurul toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu bu isteği en az on gün içinde yerine getirmediği takdirde, istek sahiplerinin müracaatı üzerine veya doğrudan doğruya Ticaret Bakanlığı tarafından, yapı kooperatiflerinde de İmar ve İskan Bakanlığı tarafından Genel kurul toplantıya çağrılabilir. Çağrılmadığı takdirde istek sahipleri mahalli mahkemeye başvurarak Genel Kurulu bizzat toplantıya çağırma müsaadesi alabilirler” hükmüne yer verilmiştir.

 

Kaynaklar :

Kooperatiflere İlişkin Bakanlık Görüşleri :

http://koop.gtb.gov.tr/data/51f7ab34487c8e14b445463c/Kooperatiflere%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20Bakanl%C4%B1k%20G%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fleri%20(Kas%C4%B1m%202011).doc

 

Paylaş :

TwitterLinkedInFacebookWhatsAppEmail
azınlıkgenelkurulolaganustu
Bu makale size yardımcı oldu mu ?
Hayır 0
Görüntülenme Sayısı : 113
Önceki: Genel Kurulda bir ortak avukatı aracılığıyla temsil edilebilir mi?
Sonraki: Bakanlık Temsilcisi katılmadan veya görevlendirilmeden genel kurul toplantısı yapılabilir mi?