Son Güncelleme Tarihi : Mayıs 13, 2022
Tahmini okuma süresi : 1 Dakika

Kooperatif merkezleri sanal ofislerde kurulabilir mi? Buna kanuni bir sakınca var mıdır? Ya da bu durum kooperatifin vizyonuna göre değişebilir mi?


Kooperatif merkez adresinin sanal/paylaşımlı ofis olarak belirlenmesinin önünde yasal herhangi bir engel bulunmamaktadır. Kooperatifin kullanımı için kiralanan sanal/paylaşımlı ofis, kooperatifin bağlı bulunduğu vergi dairesi memurları tarafından ziyaret edilerek kontrol edilebilmektedir. Bu aşamada kooperatif merkezi olarak beyan edilen alanın gerçek bir çalışma alanı olduğu belirgin olmalıdır. Resmi talep halinde, kiralama işinin kanıtlanması için kooperatif ve mülk sahibi arasında bir kira sözleşmesi sunulması gerekebilir. Kira sözleşmesinin aylık kira bedeli tamamen tarafların anlaşmasına bağlıdır.
Bununla birlikte ILO finansman desteği ile geliştirmiş olduğumuz “20 Adımda Kooperatif Kuruluş Rehberi” dokümanını da ekte bulabilirsiniz.

1163 Kooperatifler Kanunu’na göre;
Madde 3 – Ana sözleşme, Ticaret Bakanlığına verilir. Bakanlığın kuruluşa izin vermesi halinde, kooperatif merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan olunur. Tescil ve ilan olunacak hususlar şunlardır: 1. Ana sözleşme tarihi, 2. Kooperatifin amacı, konusu ve varsa süresi 3. Kooperatifin unvanı ve merkezi, 4. Kooperatifin sermayesi ve bunun nakdi kısmına karşılık olarak ödenen en az miktar ve her ortaklık payının değeri, 5. Ortaklık payı belgelerinin ada yazılı olduğu, 6. Ayni sermaye ve devralınan akçalı kıymetlerle işletmelerin neden ibaret oldukları ve bunlara biçilen değerler, 7. Kooperatifin ne suretle temsil olunacağı ve denetleneceği, 8. Yönetim Kurulu üyeleriyle kooperatifi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları, 9. Kooperatifin yapacağı ilanların şekli ve anasözleşmede de bu hususta bir hüküm varsa yönetim kurulu kararlarının pay sahiplerine ne suretle bildirileceği, 10. Kooperatifin şubeleri: Kooperatifler, lüzum gördükleri takdirde memleket içinde ve dışında şubeler açabilirler. Şubeler, merkezin sicil kaydına atıf yapılmak suretiyle bulundukları yer ticaret siciline tescil olunurlar.

 

Kaynaklar :

 

Paylaş :

TwitterLinkedInFacebookWhatsAppEmail
kooperatifmerkezisanalofis
Bu makale size yardımcı oldu mu ?
Hayır 0
Görüntülenme Sayısı : 20
Önceki: Kooperatiflerde Yönetim Kurulunda yer alan bir kişi, yürütülen projede maaşlı çalışan olarak yer alabilir mi?
Sonraki: Mevcut koparatifi kapatma maliyeti ne kadar?