Kategori: Yönetişim

Kooperatif Yönetim Kurulunun yetki ve sorumlulukları değiştirilebilir mi?

Kooperatifler bağımsız denetime açık mıdır?