Tekno Ailesi - Teknoloji Forumu Portal
Portal
5 saat önce
Yorumlar : 0 • Okunma : 2
Kod :
const Discord = require("discord.js");
const db = require("quick.db");

exports.run = async (args, message, client) => {
    if (message.author.id !== 'KENDI IDNIZ')
        return message.channel.send(
            new Discord.MessageEmbed().setColor(`RED`).setDescription(`\`${message.author.tag}\`, **Bu Komutu Çalıştırmak İçin Botun __Geliştiricisi__ Olmanız Lazım !**`)).then(msg => msg.delete({timeout: 5000}));
    message.delete()
    message.reply(`**Bot Yeniden Başlatılıyor...**`).then(msg => {
        console.log(`Bot Tekrardan Işık Hızında`);
        process.exit(0);
    })
};

exports.conf = {
    enabled: true,
    guildOnly: false,
    aliases: [ 'reboot', 'yeniden-başlat', 'yenile' ],
    permLevel: 0
};
exports.help = {
    name: "başlat",
    description: "Botunuzu yeniden başlatır.",
    usage: "!reboot"
};
5 saat önce
Yorumlar : 0 • Okunma : 1
Kod :
const Discord = require('discord.js');

exports.run = async (client, message, args) => {
    let tag = "ቸ" // tagınız
    const voiceChannels = message.guild.channels.cache.filter(c => c.type === 'voice');
    let count = 0;
    for (const [id, voiceChannel] of voiceChannels) count += voiceChannel.members.size;
    let  çevrimiçi = message.guild.members.cache.filter(m => !m.user.bot && m.user.presence.status !== "offline").size
   
    const embed = new Discord.MessageEmbed()
        .setColor("RANDOM")
        .setThumbnail(client.user.displayAvatarURL())
        .addField("Sunucudaki üye sayısı", message.guild.memberCount)
        .addField("Çevrimiçi üye sayısı", `${çevrimiçi}`)
        .addField("Seslideki üye sayısı", count)
.setFooter("tyron development", message.author.avatarURL())
.setTimestamp()
        .setFooter(`${message.author.tag} tarafından istendi`, message.author.avatarURL({dynamic:true}))
    message.channel.send(embed);

}

exports.conf = {
    enabled: true,
    guildOnly: false,
    aliases: ['sayı'],
    permLevel: 0
};

exports.help = {
    name: 'say',
    description: 'Say',
    usage: 'say'
};
5 saat önce
Yorumlar : 0 • Okunma : 3
Kod :
const Discord = require('discord.js');
const request = require('request')

exports.run = async(client, message, args) => {
if (message.channel.type !== "text") return;
const limit = args[0] ? args[0] : 0;
  if(!limit) {
              var embed = new Discord.MessageEmbed()
                .setDescription(`Doğru kullanım: \`!yavaşmod [0/180]\``)
                .setColor("#36393F")
                .setTimestamp()
            message.channel.send({embed})
            return
          }
if (limit > 120) {
    return message.channel.send(new Discord.MessageEmbed().setDescription("Süre limiti maksimum **120** saniye olabilir.").setColor("#36393F"));
}
   message.channel.send(new Discord.MessageEmbed().setDescription(`Yazma süre limiti **${limit}** saniye olarak ayarlanmıştır.`).setColor("#36393F"));
var request = require('request');
request({
    url: `https://discordapp.com/api/v7/channels/${message.channel.id}`,
    method: "PATCH",
    json: {
        rate_limit_per_user: limit
    },
    headers: {
        "Authorization": `Bot ${client.token}`
    },
})};
  exports.conf = {
  enabled: true,
  guildOnly: false,
  aliases: ["slow-mode", "slowmode", "yavas-mod", 'yavasmod', 'yavaşmod'],
  permLevel: 3,
};

exports.help = {
  name: 'yavaş-mod',
  description: 'Sohbete yazma sınır (süre) ekler.',
  usage: 'yavaş-mod [1/120]',
};
6 saat önce
Yorumlar : 0 • Okunma : 2
Kod :
const { MessageEmbed } = require("discord.js");
const db = require("quick.db");
exports.run = async (client, message, args) => {
  const kisi = db.fetch(`afkid_${message.author.id}_${message.guild.id}`);
  if (kisi) return;
  const sebep = args[0];
  if (!args[0]) {
    let kullanıcı = message.guild.members.cache.get(message.author.id);
    const b = kullanıcı.displayName;

    await db.set(
      `afkSebep_${message.author.id}_${message.guild.id}`,
      "Sebep Girilmemiş"
    );
    await db.set(
      `afkid_${message.author.id}_${message.guild.id}`,
      message.author.id
    );
    await db.set(`afkAd_${message.author.id}_${message.guild.id}`, b);

    const ramo = await db.fetch(
      `afkSebep_${message.author.id}_${message.guild.id}`
    );

   message.channel.send(new MessageEmbed().setColor('BLACK').setDescription(`${kullanıcı} Başarıyla Afk Oldunuz Afk Olmanızın Sebebi: **${ramo}**`));

    message.member.setNickname(`[AFK] ` + b);
  }
  if (args[0]) {
    let sebep = args.join(" ");
    let kullanıcı = message.guild.members.cache.get(message.author.id);
    const b = kullanıcı.displayName;
    await db.set(`afkSebep_${message.author.id}_${message.guild.id}`, sebep);
    await db.set(
      `afkid_${message.author.id}_${message.guild.id}`,
      message.author.id
    );
    await db.set(`afkAd_${message.author.id}_${message.guild.id}`, b);
    const ramo = await db.fetch(
      `afkSebep_${message.author.id}_${message.guild.id}`
    );

   message.channel.send(new MessageEmbed().setColor('BLACK').setDescription(`${kullanıcı} Başarıyla Afk Oldunuz Afk Olmanızın Sebebi: **${ramo}**`));

    message.member.setNickname(`[AFK] ` + b);
  }
};

exports.conf = {
  enabled: true,
  guildOnly: false,
  aliases: [],
  permLevel: 0
};

exports.help = {
  name: "afk",
  description: "Afk Olmanızı Sağlar.",
  usage: "afk / afk <sebep>"
};
6 saat önce
Yorumlar : 0 • Okunma : 3
Kod :
const Discord = require('discord.js');
const database = require('quick.db');
var kelimeler = ['test1', 'test2'];

exports.run = async (client, message, args) => {

  if(!args[0]) return message.channel.send('**Kiminle Yazan Kazanır Oynamak İstiyorsan O Kişiyi Etiketle.**');
  if(!message.mentions.members.first()) return message.channel.send('**Sadece Kendiniz Dışında Bir Kişiyle Oynayabilirsiniz.**');
  const member = message.mentions.members.first();
  if(member.user.id === message.author.id) return message.channel.send('**Sadece Kendiniz Dışında Bir Kişiyle Oynayabilirsiniz.**');

  message.channel.send(`${member}**, sana bir yazan kazanır daveti yollandı. Kabul etmek istiyorsan aşşağıda ki <:8198red:842045894237093888> tepkisine, reddetmek için <:8198red:842045894237093888> tepkisine tıkla.**`).then(async sent => {
    await sent.react('<:8198red:842045894237093888>');
    await sent.react('<:8198red:842045894237093888>');

    const filter = (reaction, user) => user.id === member.id;
    sent.awaitReactions(filter, { max: 1, time: 60000, errors: ['time'] }).then(collected => {
      collected = collected.first();
      if(collected._emoji.name === '<:8198red:842045894237093888>') return sent.delete() && message.reply('**Yazan Kazanır Kabul Edilmedi.**');
      sent.delete();
      message.channel.send('**Kelime Hazırlanıyor, Bekleyin!**').then(sent2 => {
        setTimeout(() => {
          const kelime = random(kelimeler);
          const mf = response => {
              return response.content.toLowerCase() === kelime.toLowerCase();
          };

          message.channel.send(`${member} ${message.author}, kelimeniz: ${kelime}`);
            message.channel.awaitMessages(mf, { max: 1, time: 30000, errors: ['time'] }).then(answer => {
            sent2.delete();
         
            return message.channel.send(`${answer.first().author} doğru cevabı verdi!`).then(m => m.delete({ timeout: 20000 }))
          }).catch(() => message.channel.send('**Sanırım Kimse Kazanamadı.**'));

        }, 3000);
      });
    }).catch(error => console.log(error) && message.reply('**Bir Cevap Verilmedi.**'));
  });

  function random(map) {
    if(!map) return;
    return map[Math.floor(Math.random() * map.length)];
  };

};
exports.conf = {
  enabled: true,
  guildOnly: false,
  aliases: ['yazankazanır'],
  permLevel: 0
};

exports.help = {
  name: 'yazan-kazanır'
};// Coder xQuerzy*

Komutlar Klasörüme Atılacaktır ! 

Coder by xQuerzy*

Komutlar Klasörüme Atılacaktır ! 

Coder by xQuerzy*
Dün-03:20
Yorumlar : 0 • Okunma : 9
Merhaba TeknoAilesi, yeni geliştirdiğimiz sistem olan "Konuyu Güncelle" sistemi ile konunuza spam yorum atmadan 3 saat de bir paylaşılan kategori ve Son Konular kısmında üste çıkarabilirsiniz.
Sistem Nasıl Kullanılır: Konu gösterimlerinde yeni yorum yaz butonun yanında "Konuyu Güncelle" butonunu göreceksiniz. Bastığınız gibi konunuz güncellenecektir. Aynı konuyu sadece 3 saat de bir güncelleyebilirsiniz.
Örnek Görüntü: [Resim: konuyuguncelle.png]
[Resim: konuguncellendi.png]
Dün-01:44
Yorumlar : 2 • Okunma : 8
Evet selam. Bugün size premium paralı olan jbmenuyu bedavaya sunacağım. iyi forumlar!

.zip   [ ReAPI ] JBMenü v3.4.zip (Dosya Boyutu: 9.98 MB / İndirme Sayısı: 0)
Şifre : wA.re_JBMenu_v3
Dün-01:30
Yorumlar : 1 • Okunma : 18
07-08-2022 -18:52
Yorumlar : 4 • Okunma : 37
Eklenti Adı: CT Yardımcısı Taret Eklentisi
Eklenti Yapımcısı: JGHG & lroxy
Eklenti Sürümü: Turret = 0.5.3 , Turret Menü = 0.1"
Eklenti Hakkında;
Not: Eklentiyi düzgün şekilde kurduğunuz taktirde aktif olarak çalışıcaktır 2 Adet eklenti bulunmakta doğru düzgün çalışmasını istiyorsanız 2'snide kurmanız gerekmekte. Çoğu kişi parayla satarken sizlere ücretsiz şekilde sunmak istedim Taret menüye girmek için "/tarret" yazabilirsiniz bunu istediğiniz gibi 10.cu satırdan düzenleyebilirsiniz

Kod :
10    "say /tarret","say /turret","say /cttaret"  // "," koyarak komut eklemesi yapabilirsiniz sona koymamaya Dikkat Edin! Örn : "say /taret"

Eklenti Hakkında Resim ve/veya Videolar
Sunucum Bulunmadığından görsel ekleyemiyorum olan biri kurup ss atarsa mutlu olurum <3

Şifre;
Hide Post


Konu İçeriğini otomatik görmek için


Ek Dosyalar
.rar   TeknoAilesi-taretplugini.rar (Dosya Boyutu: 239.81 KB / İndirme Sayısı: 0)
07-08-2022 -18:22
Yorumlar : 1 • Okunma : 11
İlk Olarak bu gideceğimiz site bazı zamanlar hizmet veremiyebilir veya ileri zamanlarda bu hizmete son verebilir bilginiz olsun.

Kullanıcağımız site apponfly <= Üstüne tıklayarak siteye giriş sağlıyabilirsiniz. Siteye girdiğiniz anda sizlere denemelik windows vds sunucusu açıcaktır(deneme süresi arttırma methodu vardı bulursam onuda paylaşırım) 
[Resim: ds-ss1-8974.png]

Bu ekranda az bi süre bekliyoruz ve web vdsimiz açılıyor 
[Resim: ds-ss2-8975.png]

Bu yöntem ile kendi bilgisayarınızda açmaya çekindiğiniz dosyaları açabilir veya üzerinde test yapabilirsiniz herkese iyi forumlar. [Resim: 5e31ae3fb39d2_hearth.png] 
Hosting, cs 1.6, ts3 Satın Al