Son Güncelleme Tarihi : Nisan 3, 2021
Tahmini okuma süresi : 1 Dakika

Sosyal Kooperatiflerin zayıf yönleri ve maruz kaldığı tehditler nelerdir?


Kooperatif kurma aşamasındaki sermaye yetersizlikleri,
Kooperatif kurmak isteyen sosyal grupların kooperatifleşme süreci ve kooperatifler hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olmaması,
Kooperatifleşmek isteyen grupların eğitim düzeyinin kısıtlı olması ve mali okuryazarlığın eksik kalması,
Kooperatifleşmek isteyen grupların eğitim, denetim, danışmanlık, ve teknik hizmete erişimlerinin yetersizliği,
Bazı kooperatif türlerinde yaşanan olumsuzluklar nedeni ile ortaya çıkan güven ve imaj sorunu,
Potansiyel kooperatif ortaklarının hanede bakım yükümlülükleri (çocuk veya yaşlı) olması.
Kooperatiflere yönelik devlet desteklerinin bütüncül olmaması ve kısıtlı kalması,
İlgili Bakanlıklar dışında kalan kamu kurumlarında temel kooperatifçilik bilgisinin bulunmaması,
Çok uluslu şirketlerin yerel düzeydeki piyasa üstünlüklerinin ve ayrıcalıklarının, yerelde yeni kurulacak kooperatifler için bir tehdit oluşturması,
Dünyada ve Türkiye’de küresel kapitalizmin tekrar eden darboğazlarından yerelin olumsuz etkilenmesi,
Reel hanehalkı gelirlerinin kısıtlı artışı dolayısıyla ücretsiz ev emekçilerinin yaptığı iş için dışarıdan ücretli hizmet alma eğiliminin düşük kalması,
Toplumsal ataerkil baskı mekanizmaları nedeniyle kadınların kendi hane halkından bile destek alamamaları ve hatta engellenmeleri, başlıca dezavantajlar olarak sayılabilir.

 

Kaynaklar :

https://www.gencisi.org/

 

Paylaş :

TwitterLinkedInFacebookWhatsAppEmail
dezavantajlarolumsuzyanlarsosyalkooperatiflersosyalkooperatiflerindezavantajları
Bu makale size yardımcı oldu mu ?
Hayır 0
Görüntülenme Sayısı : 487
Önceki: Türkiyede faalliyet gösteren Sosyal Kooperatiflerin bağlı olduğu uluslararası ağlar bulunmakta mıdır?
Sonraki: Sosyal Kooperatifçiliğe özel eğitimler bulunmakta mıdır?