Son Güncelleme Tarihi : Nisan 3, 2021
Tahmini okuma süresi : < 1 Dakikadan Az

Kooperatifte denetim kuruluna girme şartları nelerdir?


Denetçiler, genel kurul namına kooperatifin bütün işlem ve hesaplarını tetkik eder. Denetim kurulu, genel kurul tarafından en az 1 yıl süre ile seçilir. Denetçilerin ve yedeklerinin kooperatif ortaklarından olması zorunlu değildir. Kanuna göre, Denetim Kurulu üyelerinin de tıpkı Yönetim Kurulu üyeleri gibi Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olması ve kanunda sayılan suçlardan mahkum olmaması gerekmektedir (1163 sayılı Kanun Md. 56). Kanunda anılan suçlar şu şekildedir:
“Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…) (1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçları”

 

Kaynaklar :

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu

 

Paylaş :

TwitterLinkedInFacebookWhatsAppEmail
denetcidenetimdenetlemekurul
Bu makale size yardımcı oldu mu ?
Hayır 1
Görüntülenme Sayısı : 200
Önceki: Özel sektör çalışanları kooperatif ortaklığı üzerinden gelir elde edebilir mi?
Sonraki: Kooperatif ortaklarının yasa önünde görev ve sorumlulukları nelerdir?