Son Güncelleme Tarihi : Nisan 3, 2021
Tahmini okuma süresi : 1 Dakika

Kooperatiflere sağlanan vergi avantajları nelerdir?


Kooperatifler Kanununa göre, kooperatifler, kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği aşağıdaki vergi ve harçlardan muaftırlar:

1. Her nevi defterlerin ve ana sözleşmelerin tasdiki ve açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi her nevi harçtan ve damga vergisinden, 
2. Birbirinden ve ortaklarından aldıkları faiz ve komisyonlar ile ortaklarına kefalet etmeleri dolayısıyla bunlardan aldıkları paralar, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden, 
3. Kiraya verilmediği veya kazanç elde edilmediği müddetçe sahip oldukları gayrimenkul mallar üzerinden alınacak her türlü vergilerden, 
4. Ortakların temlik edecekleri gayrimenkuller her türlü vergi ve harçtan muaftırlar.
5. Kooperatifler Kanunu’nun 13. maddesi gereğince verilen ortaklıktan çıkma bildirimleri Damga Vergisine ve diğer harç ve resimlere tabi değildir. 

Bunun yanı sıra, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Kooperatiflere tanınan Muafiyet ve İstisnalar belirtilir. Buna göre yasada anıldığı şekilde muafiyetin gerektirdiği koşullara fiilen uyan kooperatifler Kurumlar Vergisinden muaf olurlar. Ayrıca, kurumlar vergisinden muaf kooperatiflere gerekli şartları taşımaları halinde Katma Değer Vergisi muafiyeti de tanınmaktadır.

 

Kaynaklar :

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

 

Paylaş :

TwitterLinkedInFacebookWhatsAppEmail
avantajharcmuafmuafiyetvergi
Bu makale size yardımcı oldu mu ?
Hayır 1
Görüntülenme Sayısı : 6444
Önceki: Kooperatifler ne zaman iktisadi işletme kurmalıdır?
Sonraki: Kooperatiflerin bir “serbest muhasebeci mali müşavir” ile çalışmaları zorunlu mudur?