Son Güncelleme Tarihi : Nisan 3, 2021
Tahmini okuma süresi : 1 Dakika

Kooperatiflerde kurumlar vergisi muafiyetini kaybetme koşulları nelerdir?


Kurumlar Vergisi kanununda belirtilen muafiyet koşulların kaybedilmesi halinde muafiyet kaldırılır. Diğer deyişle, sermaye üzerinden kazanç dağıtılması, yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmesi, yedek akçelerin ortaklara dağıtılması, veya ortak dışı işlem yapılması hallerinden herhangi biri icra edildiği takdirde Kooperatif kurumlar vergisi muafiyetini yitirir.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, ortak dışı işlemler ile ilgili olarak bir izahat yapmıştır:
“Kooperatiflerin ortakları dışındaki kişilerle yaptıkları işlemler ile kooperatif anasözleşmesinde yer almayan konularda ortakları ile yaptıkları işlemler “ortak dışı” işlemlerdir. Kooperatiflerin faaliyetin icrasına tahsis ettikleri ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan demirbaş, makine, teçhizat, taşıt ve benzeri amortismana tabi iktisadi kıymetleri elden çıkarmaları (…) ortak dışı işlem sayılmaz. Kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi işletme oluşmuş kabul edilir. Kooperatiflerin, iktisadi işletmelerinden ve tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından kazanç elde etmelerinin ve bu kazançların daha sonra ortaklara dağıtılmasının muafiyete etkisi yoktur.”

 

Kaynaklar :

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

 

Paylaş :

TwitterLinkedInFacebookWhatsAppEmail
istisnakosulkurumlarvergisimuafiyetsartvergi
Bu makale size yardımcı oldu mu ?
Hayır 0
Görüntülenme Sayısı : 93
Önceki: Kooperatiflerde kurumlar vergisi muafiyeti nasıl alınır?
Sonraki: Kooperatifler KDV mükellefi midir?