Son Güncelleme Tarihi : Ocak 6, 2020
Tahmini okuma süresi : 1 Dakika

Kooperatif yönetim kurulu üyesi kooperatife verdiği hizmet satabilir mi?


Yönetim kurulu üyelerine, vekalet akdine bağlı bu görevlerinden ötürü, genel kurulca belirlenen aylık ücret, huzur hakkı, risturn ve yolluk dışında hiç bir ad altında başkaca ödeme yapılamaz. Bunun yanı sıra, Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri hizmet akdine tâbi olarak üçüncü şahısların yapabilecekleri işleri yapmaları karşılığında ücret ödenmesi şartıyla Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılabileceklerdir. Yönetim ve Denetim Kurulları üyelerinin istihdamı durumu şu şekilde ayrıntılandırılmıştır:

“1163 sayılı Kooperatifler Kanunu gereğince kooperatif başkanları ile kooperatifin yönetim ve denetim kurullarına seçilenler, bu göreve seçimle geldiklerinden aralarındaki hukuki ilişki, vekalet akdine ve kanunda belirtilen görevlerini yerine getirmelerine dayandığından sigortalı sayılmayacaklardır. Bu görevlerinden dolayı huzur hakkı veya sair bir ad altında ücret almaları akdin niteliğini değiştirmeyecektir. Ancak, kooperatif başkanları ile kooperatifin yönetim, denetim kurullarına seçilenler ve üyeleri; bu görevleri haricinde, hizmet akdine tabi olarak üçüncü şahısların yapabilecekleri işleri yapmaları karşılığında ücret ödenmesi şartıyla Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacak, geriye dönük yapılan bildirimler ise cari usullere göre sonuçlandırılacaktır.”

 

Kaynaklar :

1163 Sy Kooperatifler Kanunu

SGK Genelge 2019/9

Paylaş :
Etiket :
Bu makale size yardımcı oldu mu?
Hayır 0
Görüntülenme Sayısı : 44
Önceki: Kooperatif iktisadi işletmesi için tutulması zorunlu defterler nelerdir?
Sonraki: Kooperatif yönetim kurulu üyesi kooperatifte çalışabilir mi?