Son Güncelleme Tarihi : Nisan 3, 2021
Tahmini okuma süresi : 1 Dakika

Kooperatif ortaklarının yasa önünde görev ve sorumlulukları nelerdir?


Ortakların hak ve ödevleri 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu tarafından düzenlenmiştir (Madde 18-27). Yasal çerçeve ile çelişmediği sürece anasözleşme ortakların görev ve sorumluluklarını ayrıntılandırabilir.

Eşitlik: Ortaklar, yasal esaslar dahilinde hak ve ödevlerde eşittirler.
Bilgi Edinme Hakkı: Kooperatif ortaklarının bilgi edinme ve bilanço inceleme hakkı vardır. Ortakların bilgi edinmek hakkı, ana sözleşme veya kooperatif organlarından birinin kararıyla bertaraf edilemez veya sınırlandırılamaz.
Ticari Defterleri İnceleme ve Sır saklama Yükümlülüğü: Kooperatifin ticari defterleri ve haberleşme ile ilgili hususların tetkiki, genel kurulun açık bir müsaadesi veya yönetim kurulunun kararı ile mümkündür. Her ortak ne suretle olursa olsun öğrenmiş olduğu kooperatife ait iş sırlarını, sonradan ortaklık hakkını kaybetmiş olsa dahi daima gizli tutmak zorundadır. Bu mecburiyete uymayan ortak meydana gelecek zararlardan kooperatife karşı sorumlu olduğu gibi kooperatifin şikayeti üzerine herhangi bir zarar umulmasa dahi bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır
Genel Kurul Toplantılarına Katılma Hakkı: Üç ay evvel ortak olmayanlar hariç her ortak genel kurula katılma hakkına sahiptir (diğer deyişle genel kurula katılma yeterliliklerinden biri genel kurul tarihinden en az üç ay önce ortaklık sıfatını kazanmaktır).
Ödevler: Ortakların yüklendikleri paylar için ödeyebilecekleri para tutarını ana sözleşme belirtir. Kooperatif, sermaye yüklemlerinde borçlu veya sair ödemelerle yükümlü bulunan ortaklarından elden yazılı olarak veya taahhütlü mektupla, bu husus mümkün olmazsa ilanla ve uygun bir süre belirterek yükümlerini yerine getirmelerini ister. İlk isteğe uymayan ve ikinci istemeden sonra da bir ay içinde yükümlerini yerine getirmeyenlerin ortaklığı kendiliğinden düşer. Ortaklığın düşmesi ilgilinin, ana sözleşme veya diğer suretlerle doğmuş borçlarının yok olmasını gerektirmez.

 

Kaynaklar :

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu

 

Paylaş :

TwitterLinkedInFacebookWhatsAppEmail
gorevhakodevortaksorumlulukyetki
Bu makale size yardımcı oldu mu ?
Hayır 0
Görüntülenme Sayısı : 550
Önceki: Kooperatifin tüzel kişiği var mıdır?
Sonraki: Kooperatifin en az kurucu ortak sayısı nedir?