Son Güncelleme Tarihi : Aralık 16, 2019
Tahmini okuma süresi : 1 Dakika

Kooperatif ortakları kooperatifte çalışabilir mi?


Kooperatif ortaklarının kooperatifte hizmet akdine tâbi olarak sigortalı çalışmasının önünde herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ise hizmet akdine tabi olarak üçüncü şahısların yapabilecekleri işleri yapmaları karşılığında ücret ödenmesi şartıyla Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılabileceklerdir. Yönetim ve Denetim Kurulları üyelerinin istihdamı durumu şu şekilde ayrıntılandırılmıştır:

“1163 sayılı Kooperatifler Kanunu gereğince kooperatif başkanları ile kooperatifin yönetim ve denetim kurullarına seçilenler, bu göreve seçimle geldiklerinden aralarındaki hukuki ilişki, vekalet akdine ve kanunda belirtilen görevlerini yerine getirmelerine dayandığından sigortalı sayılmayacaklardır. Bu görevlerinden dolayı huzur hakkı veya sair bir ad altında ücret almaları akdin niteliğini değiştirmeyecektir. Ancak, kooperatif başkanları ile kooperatifin yönetim, denetim kurullarına seçilenler ve üyeleri; bu görevleri haricinde, hizmet akdine tabi olarak üçüncü şahısların
yapabilecekleri işleri yapmaları karşılığında ücret ödenmesi şartıyla Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacak, geriye dönük yapılan bildirimler ise cari usullere göre sonuçlandırılacaktır.”

 

Kaynaklar :

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu

SGK Genelge 2019/9

 

Paylaş :
Etiket :
Bu makale size yardımcı oldu mu?
Hayır 0
Görüntülenme Sayısı : 52
Önceki: Kooperatiflerde huzur hakkının alt ve üst sınırı var mı? Varsa bu sınır nasıl belirlenir?
Sonraki: Kooperatif genel kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları nelerdir?