Son Güncelleme Tarihi : Nisan 3, 2021
Tahmini okuma süresi : 1 Dakika

Kooperatif kurulurken gerekli belgeler nelerdir?


Kooperatif kurulurken Ticaret Sicil Müdürlüğü, noter, Vergi Dairesi, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik İl Müdürlüğü veya Genel Müdürlüğü gibi farklı kurumlar ile kuruluş işlemleri yapılır. Bu işlemler sırasında bazı belgeler gereklidir. Kooperatifin türüne göre belge gereklilikleri değişmekle beraber tüm kooperatif kuruluşlarında asgari ihtiyaç duyulan belgeler şunlardır:

  1. Kooperatif kuruluş bilgi formu,
  2. Kurucuların imzasını taşıyan en az iki adedi Ticaret Sicil Müdürlüğü tasdikli, diğer 4 adedi, tasdikten sonra fotokopiyle çoğaltılmış olmak üzere toplam 6 adet örnek anasözleşme,
  3. Kooperatifin kuruluş sermayesinin en az 1/4’ünün kurulmakta olan kooperatif adına yatırıldığını gösterir banka dekontu.
  4. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin üyeliğe engel suçlardan mahkum olmadıklarına dair adli sicil belgesi
  5. Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin aynı türde başka bir kooperatifte yönetim ve denetim kurulu üyesi olmadıklarına dair yazılı beyanları.
  6. Farklı kooperatif türleri için kooperatifin faaliyet göstereceği alana ilişkin belgeler (örn. kira kontratı veya tapu fotokopisi vb.)
  7. İlgili bakanlıktan alınan kuruluş izni yazısı
  8. Kurucu ortakların kimlik fotokopileri

 

Kaynaklar :

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

 

Paylaş :

TwitterLinkedInFacebookWhatsAppEmail
kooperatifkooperatifkuruluşkooperatiftescilticaretsicil
Bu makale size yardımcı oldu mu ?
Hayır 0
Görüntülenme Sayısı : 995
Önceki: Kooperatifler nasıl kurulur?
Sonraki: Kooperatiflerin diğer ticaret şirketlerinden farkı nedir?