Son Güncelleme Tarihi : Nisan 3, 2021
Tahmini okuma süresi : 1 Dakika

Kooperatif kurucu ve/veya ortaklarının kooperatifin kayıtlı olduğu il/ilçe’de ikamet etmesi zorunluluğu var mıdır?


Kooperatif ortaklarının taşımaları gereken ortaklık şartları ilgili kooperatifin anasözleşmesinde belirtilir. Örneğin tarımsal kalkınma kooperatifi tip anasözleşmesinde şu ifade geçmektedir:
“Kooperatifin kuruluşundaki ortak sayısı en az 7 kişidir. Çalışma bölgesiiçine girmesi mümkün, üretim ve geçim kaynakları bakımından aynı veya benzer nitelikte olan, aralarında ortak fayda ve hizmet ilişkileri kurulabilen yerleşim merkezlerinde oturanlardan ortak alınır.”
Ticaret Bakanlığı’nın sorumluluk alanına giren kooperatif türleri için ortaklık şartlarına dair tip anasözleşmeler ve Tebliğler incelendiğinde, ortakların kooperatifin kayıtlı olduğu il veya ilçede ikamet etme zorunluluğu bazı kooperatif tipleri için bulunmaktadır. Örneğin, Elektrik Enerjisi Üretim ve Tüketim Kooperatifi anasözleşmesinde Ortaklık Şartları maddesinde şu ifade geçmektedir:
“Kooperatife ortak olabilmek için aynı bağlantı noktasına bağlanan veya elektrik enerjisi tüketimleri tek bir ortak sayaç ile ölçülebilen, aynı tarife grubunda yer alan elektrik tüketim abonesi gerçek ve/veya tüzel kişi olmak gerekir.”
Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatiflerinde de benzer şekilde, 2 Temmuz 2018’de Resmi Gazetede yayımlanan tebliğde şu ifade geçmektedir:
“Yenilenebilir enerji üretim kooperatifleri, aynı dağıtım bölgesi ve aynı tarife grubunda yer alan elektrik tüketim aboneleri tarafından kurulur.”
Kooperatif tescil işlemlerini yürüten İl Ticaret Sicil Müdürlüklerinden edinilebilecek tip anasözleşmelerdeki Ortaklık Şartları maddesine bakarak ortakların ikamet adresine dair olası kısıtlar saptanabilir.

 

Kaynaklar :

 

Paylaş :

TwitterLinkedInFacebookWhatsAppEmail
ortaklıksartları
Bu makale size yardımcı oldu mu ?
Hayır 0
Görüntülenme Sayısı : 79