Son Güncelleme Tarihi : Haziran 6, 2024
Tahmini okuma süresi : < 1 Dakikadan Az

Kooperatif kurmak için yüksek sermayeler gerekli midir?


Kooperatif kurmak yüksek sermayeler gerektirmez. Kooperatifin sermayesi, ortakların taahhüt ettikleri payların toplam tutarlarından ibaret olup değişkendir. Sermayenin en az haddi 700.-TL’dir. Dolayısıyla bir ortaklık payının değeri 100 TL’dir. Ortaklar en çok 5.000 pay taahhüt edebilirler. Ancak, her ortağın en az 1 pay taahhüt etmesi zorunludur. Taahhüt edilen payların en az 1⁄4’ü tescilden önce, gerisi de kooperatifin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenir. Ortaklık payının değeri kooperatiflerin amaç ve faaliyet konularına göre ilgili Bakanlıkça artırılabilir. (Değişik dördüncü cümle:21/10/2021-7339/2 md.) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu kapsamında sigortacılık faaliyetinde bulunacak kooperatifler için en çok pay taahhüt sınırı uygulanmaz ve ortaklık payının değeri ilgili kurumun görüşü alınarak belirlenir. (Ek cümle:21/10/2021-7339/2 md.)

 

Kaynaklar :

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu (Değişik dördüncü cümle:21/10/2021-7339/2 md.) (Ek cümle:21/10/2021-7339/2 md.)

Paylaş :

TwitterLinkedInFacebookWhatsAppEmail
kurulussermaye
Bu makale size yardımcı oldu mu ?
Hayır 0
Görüntülenme Sayısı : 8058
Önceki: Konut yapı ve tarımsal kalkınma kooperatiflerinden başka tip kooperatifler var mıdır?
Sonraki: Kooperatif nedir?