Son Güncelleme Tarihi : Nisan 3, 2021
Tahmini okuma süresi : < 1 Dakikadan Az

Kooperatif devredilebilir mi?


1. “Ticari işletmenin devri, bir mal varlığını veya bir ticari işletmeyi aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak devralma demektir.”
2. Ticari işletmenin devri 1 Temmuz 2012 itibariyle hem TTK’da hem de 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenir.
3. Kooperatifler Kanununda devre ilişkin hükümler Madde 81 ile 85 arasında yazılıdır. Kooperatifin devri, devrolan kooperatifin tasfiyesi ile olabileceği gibi (ticaret sicilinden silinmek suretiyle) tasfiye olmaksızın devir de mümkündür. Bunun için YK ve GK tarafından izlenmesi gereken usul Md. 81-85’te verilmiştir.
4. Sonuç olarak sınırlı sorumlu veya sınırsız sorumlu kooperatiflerin diğer ticaret şirketleri, kamu tüzel kişileri, diğer kooperatifler veya dernek gibi tüzel kişiler tarafından külliyen devralınması mümkündür.
5. Kooperatiflerde ortaklık sıfatının devri ise başkaca bir konudur.

 

Kaynaklar :

 

Paylaş :

TwitterLinkedInFacebookWhatsAppEmail
kooperatifdevri
Bu makale size yardımcı oldu mu ?
Hayır 1
Görüntülenme Sayısı : 553
Önceki: Murahhas üye (üyeliği gerçekleşmiş) kooperatif çalışanı olabilir mi?
Sonraki: Kooperatifler reklam verebilir mi?