Son Güncelleme Tarihi : Haziran 6, 2024
Tahmini okuma süresi : 1 Dakika

KoopBis kullanma yetki ve sorumluluğu kime aittir?


Kooperatif yönetim kurulu üyelerinin her biri KOOPBİS üzerinde işlem yapmaya yetkilendirilebilir. KoopBis kullanma yetkisi ve sorumluluğu Yönetim Kurulu tarafından ortaklardan herhangi birine verilebilir. Kooperatif yönetim kurulu üyelerine ek olarak, kooperatif ortağı olma şartı aranmaksızın, KOOPBİS işlemlerini yürütecek bir KOOPBİS yetkilisi atanabilir. KOOPBİS yetkilisi atanmış olması yönetim kurulu üyelerinin hukuki ve cezai sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

1163 Kooperatifler Kanunu, Madde 24 – (Değişik birinci fıkra:21/10/2021-7339/3 md.) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bilanço, gelir-gider farkı hesapları ve denetçilerin 66 ncı ve 69 uncu madde hükümlerine uygun olarak tanzim edecekleri raporlar, genel kurulun yıllık toplantısından en az 15 gün öncesinden itibaren bir yıl süre ile kooperatif merkezinde, varsa şubelerinde ve elektronik ortamda KOOPBİS’te ortakların tetkikine amade tutulacağını belirtir. (Değişik ikinci fıkra:21/10/2021-7339/3 md.) Kooperatif ortaklarına KOOPBİS üzerinden, genel kurula katılma hakkını haiz ortakları gösterir listeye erişim yetkisi verileceğini, ortakların bilgi edinmek hakkı, anasözleşme veya kooperatif organlarından birinin karariyle bertaraf edilemeyeceğini veya sınırlandırılamayacağını imler.

 

Kaynaklar :

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu Değişik birinci fıkra:21/10/2021-7339/3 md.) (Değişik ikinci fıkra:21/10/2021-7339/3 md.)

Kooperati̇f Bi̇lgi̇ Si̇stemi̇ Yönetmeli̇ği̇ (Sayı : 31719 14.01.2022)

Paylaş :

TwitterLinkedInFacebookWhatsAppEmail
ekoopkoopbisonlinesistem
Bu makale size yardımcı oldu mu ?
Hayır 0
Görüntülenme Sayısı : 262
Önceki: Koopbis nedir?
Sonraki: Kooperatifler profesyonel yönetici istihdam edebilir mi?