Son Güncelleme Tarihi : Nisan 3, 2021
Tahmini okuma süresi : 1 Dakika

Devlet Memurları kooperatiflere ortak olabilir mi?


Devlet memurları Türk Ticaret Kanununa göre tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar (657 sayılı Kanun Md. 28). Kooperatifler, ticaret şirketi türüdür, kurumlar vergisine tâbidir ve kanunen tâcir sayılırlar. Ancak kooperatifler kanunun da vurguladığı üzere kâr değil gelir-gider farkı ortaya çıkarır ve bu farkı ortaklarına risturn olarak iade edebilir. Kooperatiflerin ticaret şirketleri arasındaki bu özgün durumu dikkate alındığında, devlet memurları kooperatiflere ortak olabilir.

Zira Kooperatifler ortaklarının müşterek ihtiyaçlarını giderir ve ekonomik menfaatlerini korur. Kooperatifin bu faaliyetleri kazanç getirici nitelikte olmak zorunda değildir. Ortakları ve toplum için sosyal bir işlev gören kooperatiflere devlet memurlarının ortaklığının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak devlet memurları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri haricindeki kooperatiflerde Yönetim Kurulu üyesi olamazlar.

Ayrıca daha evvel sorulan bu doğrultudaki soruya dair Bakanlık Görüşü şu şekildedir:
“657 sayılı Kanunun 28’inci maddesindeki yasaklama hükümlerinin 1163 sayılı Kooperatifler Kanunundaki kooperatif tanımından hareketle değerlendirilmesi sonucunda, sırf kooperatif ortağı olmanın ticaret veya kazanç getirici faaliyette bulunma anlamı taşımayacağı, ancak açık şekilde yasaklanması nedeniyle memurların ortağı oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifi dışındaki kooperatif türlerinde yönetim ve denetim kurulu üyelikleri ile tüm kooperatiflerde müdür ve benzeri ticari faaliyetten sorumlu olmalarını gerektirecek görevleri üstlenemeyecekleri düşünülmektedir. Nitekim Danıştay 1. Dairesinin 19.06.1991 tarih ve E. 1991/77, K. 1991/105 sayılı bir kararında; sırf bir anonim şirkete kurucu üye olmanın tacir veya esnaf sayılmasını gerektirmediği, 28’inci maddedeki yasaklama kapsamında da değerlendirilemeyeceği belirtilmiştir.”

 

Kaynaklar :

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu
Kooperatiflere İlişkin Bakanlık Görüşleri :

http://koop.gtb.gov.tr/data/51f7ab34487c8e14b445463c/Kooperatiflere%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20Bakanl%C4%B1k%20G%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fleri%20(Kas%C4%B1m%202011).doc

 

Paylaş :

TwitterLinkedInFacebookWhatsAppEmail
657kamukamucalisanikooperatifmemurortak
Bu makale size yardımcı oldu mu ?
Hayır 1
Görüntülenme Sayısı : 6512
Önceki: Kooperatifler SGK’lı (hizmet akdine bağlı) çalışan istihdam edebilir mi?
Sonraki: Devlet memurları kooperatif yönetim ve denetim kuruluna girebilir mi?