Son Güncelleme Tarihi : Şubat 27, 2023
Tahmini okuma süresi : 1 Dakika

“Bağış” ile “yardım toplama” arasındaki fark nedir?


“Yardım toplama” ve “bağış” kavramı her ne kadar belli noktalarda ayrılsa da her faaliyet özelinde üzerinde ayrıca düşünmeyi gerektirebilir. Yardım toplama, gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarınca, kamu yararı gözetilmek ve belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere, izin alınması veya bildirimde bulunulması kaydıyla belirli süre ve yerlerde ayni ve/veya nakdi yardım istenmesini; bağış, bir kişinin veya başka bir özel hukuk yahut kamu tüzel kişisinin veyahut kamu kurum ve kuruluşunun ayni veya nakdi varlıklarından; bir kişi veya başka bir özel hukuk yahut kamu tüzel kişisine veyahut kamu kurum ve kuruluşuna kendi iradesiyle ve herhangi bir karşılık beklemeksizin vermesini ifade etmektedir.

“Yardım toplama” için kurumun aktif bir şekilde talepte bulunması gerekmektedir, “bağış” konusunda ise bağış gerçekleştirecek olan kişinin “kendi iradesi” ön plana çıkmaktadır. Bunun yanı sıra “yardım toplama” belli bir amacı gerçekleştirmek üzere istenir, “bağış” ise herhangi bir amaca bağlı olarak yapılmak zorunda değildir. Bu nedenle yardım toplama izni başvurusu sonuçlanana kadar (yardım toplama izni için gerekli belgeler) kurum tarafından “yardım toplama” şeklinde algılanabilecek, reklam verme, çağrıya çıkma, kişileri bağışa yönlendirme gibi fiillerden uzak durulmalıdır.

 

Kaynaklar :

Sivil Toplumla İlişkiler Md. – Yardım toplama: https://www.siviltoplum.gov.tr/yardim-toplama-hakkinda

Sivil Toplumla İlişkiler Md. – Yardım toplama izni için istenen belgeler: https://www.siviltoplum.gov.tr/ankara/yardim-toplama-izni-icin-istenen-belgeler

Sivil Toplumla İlişkiler Md. – Dernekler Kanunu ve Yardım Toplama Kanununda Önemli Değişiklikler: https://www.siviltoplum.gov.tr/ankara/dernekler-kanunu-ve-yardim-toplama-kanununda-onemli-degisiklikler-yapildi

Mevzuat – Yardım toplama kanunu: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2860&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

 

Paylaş :

TwitterLinkedInFacebookWhatsAppEmail
bagisbagisfarkyardimtoplamayardimtoplamayardım
Bu makale size yardımcı oldu mu ?
Hayır 0
Görüntülenme Sayısı : 15
Sonraki: Yönetim Kurulu’nda görev bölüşümü nasıl yapılır?