Son Güncelleme Tarihi : Şubat 26, 2023
Tahmini okuma süresi : 1 Dakika

Babam, Yapı kooperatifinde yönetim kurulu üyesi. Noter vekaleti ile onu ben temsil edebilir miyim ?


Sorunuzda belirtmiş olduğunuz temsil eğer ilgili kooperatifin genel kurul toplantısında ifa edilecek ise “Genel Kurul’a kimler vekaleten katılabilir?” başlıklı sorumuzu okumanızı öneririz. Kooperatifler Kanunu Md. 49’a göre; “Anasözleşmede açıklama bulunduğu takdirde [Ana Sözleşmenin Genel Kurul / Oy Hakkı ve Temsil başlığına bakınız], bir ortak yazı ile izin vermek suretiyle Genel Kurul toplantısında oyunu ancak başka bir ortağa kullandırabilir. Bir ortak Genel Kurulda birden fazla ortağı temsil edemez. Üye sayısı 1000 in üstünde olan kooperatiflerde anasözleşme ile her ortağın en çok 9 olmak üzere birden fazla başka ortağı temsil edebileceği öngörülebilir. Eş ve birinci derecede akrabalar için temsilde ortaklık şartı aranmaz.” Buna göre eş ve birinci derecede akrabaların ortağı temsil etmesi mümkündür ve yetkilendirmenin noter aracılığıyla yapılması gerekmemektedir. Yazılı ve imzalı bir dilekçenin hazırda bulundurularak Genel Kurul toplantısında yoklama esnasında ibraz edilmesi yeterlidir.

Şayet temsil kastınız genel kurul toplantısı değil, yönetim kurulu toplantısı ise, Ana Sözleşmenin Yönetim Kurulu / Görev Bölümü ve Toplantılar başlıklı kısmı incelenmelidir. Tip Ana Sözleşmenin ilgili bölümü, “Toplantılarda bulunmayan üyeleri temsilen oy kullanılamaz.” hükmü içerdiğinden, toplantıya şahsen katılmamış kişileri temsilen bir başka şahsın oy kullanmasının mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. Şayet kişi yönetim kurulu toplantılarına şahsen katılamıyorsa katılamamasının mazeretini yönetim kuruluna bildirmesi ve toplantıda mazeretli biçimde yok sayılması tavsiye olunur. Zira tip ana sözleşme özürsüz olarak üst üste toplantıda hazır bulunmayan yönetim kurulu üyelerinin üyeliklerinin düşmesini öngörebilir. Net bilgi için Ana Sözleşmenin Yönetim Kurulu / Görev Bölümü ve Toplantılar başlıklı kısmı incelenmelidir.

 

Kaynaklar :

 

Paylaş :

TwitterLinkedInFacebookWhatsAppEmail
notertemsilyapıkooperatifiyonetimkurulu
Bu makale size yardımcı oldu mu ?
Hayır 1
Görüntülenme Sayısı : 152
Sonraki: Kooperatif görevlisi veya çalışanı ne iş yapar?